Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
  • проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку, зокрема:
  • здійснення функцій призначеного (уповноваженого) органу із сертифікації продукції (послуг), сертифікації (оцінки) систем управління якістю, систем екологічного управління, систем управління безпечністю харчових продуктів (НАССР згідно з ДСТУ), систем управління гігієною та безпекою праці та інших систем управління суб'єктів господарювання в державній системі сертифікації за напрямом призначення та уповноваження, а також призначеного органу з оцінки відповідності продукції, процесів та послуг згідно з технічними регламентами за напрямом призначення;
  • участь фахівців Підприємства у здійсненні перевірок діяльності органів з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) за дорученням Уповноваженого органу управління;
  • здійснення діяльності щодо визнання результатів робіт з випробувань та сертифікації продукції, проведених іноземними лабораторіями та органами в разі участі у багатосторонніх та двосторонніх угодах про взаємне визнання робіт з випробувань та оцінки відповідності;
  • проведення (за дорученням Уповноваженого органу управління) експертизи документів та перевірок організацій, що претендують на призначення чи уповноваження виконавцями робіт у державній системі сертифікації;
  • участь у розробленні науково-технічної документації, стандартів, порядків і правил у сфері оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та методів (методик) випробувань продукції;
    ведення обліку сертифікатів відповідності (свідоцтв про визнання), атестатів виробництв, декларацій про відповідність, зареєстрованих у Реєстрі УкрСЕПРО або Реєстрі державної системи сертифікації, та ведення Реєстру сертифікації відповідності згідно з технічними регламентами;
  • виконання інших робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), що не суперечать законодавству.
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам