Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
  • виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки;
    реалізація продукції, послуг та робіт, вартість яких визначається нормативно-правовими актами, а у разі їх відсутності - на договірних засадах та за погодженням сторін;
  • провадження зовнішньоекономічної діяльності згідно із законодавством, застосування в розрахунках із закордонними партнерами контрактних цін, що формуються відповідно до умов і цін світового ринку;
  • виробництво товарів технічного призначення та товарів народного вжитку;
  • надання послуг у сфері обслуговування технічної продукції, обладнання та приладів;
  • розробка, виготовлення зразків та малих серій різних приладів і при¬строїв;
  • монтаж, налагодження та технічне обслуговування технологічних ліній, лабораторного обладнання, систем та комплексів різного призначення;
  • виробництво устаткування, приладів і виробів з метою комп'ютеризації підприємств, установ та організацій;
  • здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень вантажів та пасажирів, а також надання транспортно-експедиційних послуг юридичним і фізичним особам.
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам