Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
 • виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань;
 • участь у розроблені нормативних документів з метрології;
  проведення калібрування, метрологічної атестації і ремонту засобів вимірювальної техніки, метрологічної експертизи документації, атестації у державній метрологічній системі калібрувальних і вимірювальних лабораторій, атестації методик виконання вимірювань;
 • здійснення за рішенням спеціально уповноваженого органу уповноваження підприємств та організацій на проведення атестації методик вимірювань, що використовуються у сфері метрології уповноваження підприємствта організацій на проведення атестації методик виконанявимірювань, що використовуються у сфері та/або поза сферою поширення державного метрологічного нагляду;
 • проведення або участь у проведенні державних приймальних та контрольних випробувань засобів вимірювальної техніки у разі уповноваження на їх проведення;
 • здійснення державної метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на проведення державних випробувань чи повірки аналогічних засобів вимірювальної техніки;
 • участь у розробленні проектів норм часу на повірку засобів вимірювальної техніки;
 • проведення повірки засобів вимірювальної техніки в разі уповноваження на її проведення;
 • участь в атестації вимірювальних лабораторій підприємств та організацій;
 • участь у проведенні міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань згідно з чинним нормативно-правовим актом;
 • атестація робочих місць та повірників метрологічних служб підприємств та організацій;
 • проведення та участь у проведенні перевірок уповноважених і атестованих повірочних, калібрувальних і вимірювальних лабораторій підприємств та організацій
 • проведення вимірювань відповідно до галузі атестації;
 • проведення експертизи і надання висновків щодо приналежності технічних засобів вимірювальної техніки та приналежності засобів вимірювальної техніки до таких, що застосовуються у побутовій сфері;
 • надання інших висновків і довідок, які передбачені законодавством;
 • ведення обліку атестованих Підприємством вимірювальних лабораторій;
 • розроблення методик виконання вимірювань;
 • проведення інших метрологічних робіт та надання інших метрологічних послуг, що не заборонені законодавством.
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам