Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
0 роки досвіду
0 спеціалісти

Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Підприємство засноване на основі державної власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління) та є державним комерційним підприємством. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю.

Мета і предмет діяльності

Підприємство утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення, суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сферах стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), систем управління та захисту прав споживачів, згідно з вимогами чинного законодавства, та одержання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

  • Надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам консультаційних, інформаційно-консультатиційних послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
  • Здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
  • Виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), а також в інших сферах діяльності.

Детальніше
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам