Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
0 роки досвіду
0 спеціалісти

Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Підприємство засноване на основі державної власності, належить до сфери управління Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (далі - Уповноважений орган управління) та є державним комерційним підприємством. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, нормативно-правовими актами, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами контролю.

Мета і предмет діяльності

Підприємство утворено з метою забезпечення реалізації економічних інтересів держави, задоволення потреб населення, суб'єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сферах стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), систем управління та захисту прав споживачів, згідно з вимогами чинного законодавства, та одержання прибутку.

Предметом діяльності Підприємства є:

  • Надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам консультаційних, інформаційно-консультатиційних послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
  • Здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
  • Виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), а також в інших сферах діяльності.

ПОЛІТИКА В СФЕРІ ЯКОСТІ 

"ДП ХЕРСОНСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ"

Політика нашого підприємства спрямована на надання якісних послуг з стандартизації, метрології, сертифікації, сучасних систем управління, випробування продукції, підвищення задоволеності замовників та постійне поліпшування системи управління якістю.

Діяльність ДП «Херсонстандартметрологія» спрямована на неухильне  підвищення якості всіх робіт і задоволення очікуваних потреб громадян України, бізнесу та суспільства в цілому.

Стратегічною метою нашого підприємства є забезпечення сталого розвитку та росту об’ємів робіт та послуг, які виконуються в сфері технічного регулювання за рахунок максимального задоволення потреб замовників, мінімізації виробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень та виконавчої дисципліни.

Керівники ДП «Херсонстандартметрологія» здійснюють управління на засадах принципів корпоративного управління і розвитку з метою забезпечення ефективного використання капіталу підприємства та врахування інтересів своїх співробітників.

Забезпечення потрібних умов підвищення кваліфікації, постійного зростання професійних навичок, сприяння самореалізації кожного працівника за напрямками діяльності, саме такими методами наші лідери реалізують свої лідерські функції, а також забезпечення всіма необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей та завдань.

Ми впроваджуємо в життя свою Політику, на підставі розуміння, що найважливішим ресурсом для успішної діяльності є високопрофесійна управлінська команда, орієнтована на динамічний розвиток бізнесу. Керівництво підприємства забезпечує централізоване стратегічне планування, координування діяльності різних структурних одиниць, ефективну логістику та збутову політику, водночас не перешкоджаючи конструктивній ініціативі своїх співробітників.

Забезпечення постійного удосконалення методів та засобів управління підприємством, орієнтованих на забезпечення необхідного рівня та підвищення системи управління якістю, як основи успіху та процвітання підприємства.

Головним завданням у сфері якості є формулювання єдиних цілей і напрямів діяльності підприємства, створення умов для залучення персоналу в процеси досягнення підприємством його стратегічних та повсякденних задач, реалізації особистих якостей кожного співробітника. Життєдіяльність підприємства цілком залежить від споживачів продукції, що визначає необхідність визначення, обліку і наступного задоволення не лише сьогоднішніх запитів, але і їх майбутніх запитів.

Основною метою політики керівництва в області забезпечення якості є регіональне лідерство в галузі метрології, стандартизації, сертифікації та сучасних систем менеджменту за рахунок високого рівня послуг, що надаються.

ДП «Херсонстандартметрологія» будує свої відносини з партнерами, представниками органів державної влади на засадах прозорості, професіоналізму та взаємної поваги.

Ми виступаємо за чесну і здорову конкуренцію, котра стимулює розвиток та надає клієнтам право повноцінного вибору.

Керівництво бере на себе обов'язок і несе відповідальність за впровадження політики у сфері якості і доведення її до всіх працівників підприємства, їх професійне зростання, поліпшення умов праці, розвиток ініціативи, а також забезпечення виробничого процесу фінансовими і матеріальними ресурсами, кваліфікованим персоналом.

Також, керівництво ДП «Херсонстандартметрологія» бере на  себе  відповідальність  за    створення умов для усвідомленого залучення усього персоналу ДП «Херсонстандартметрологія» у процес управління ризиками, забезпечення всіма необхідними ресурсами для реалізації встановлених стратегічних цілей та завдань.

Ціль системи управління ризиками – забезпечення стратегічної та оперативної стійкості роботи підприємства за рахунок підтримки рівня ризиків у встановлених межах.

Керівництво забезпечує відкритість та доступність інформації у сфері якості для всіх зацікавлених сторін.

Функціонування і вдосконалення системи управління якістю залежить тільки від власного вкладу в роботу команди кожного працівника. 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

ДП «Херсонстандартметрологія»                               

« 11 »   вересня  2017 р.                                                                                                          М.К. Курдюмов

Детальніше
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам