Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
 • підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам;
 • формування і зберігання фонду чинних в Україні національних стандартів, технічних умов та інших видів нормативних документів;
 • проведення робіт з виготовлення та розповсюдження копій нормативних документів згідно з агентською угодою, укладеною з генеральним агентом, визначеним Уповноваженим органом управління;
 • надання суб'єктам господарювання за їх зверненнями науково-методичної допомоги та інформаційно-консультаційних послуг з питань стандартизації;
 • проведення семінарів, тренінгів та інших заходів;
 • проведення маркетингових досліджень ринку послуг та здійснення рекламних акцій, проведення науково-дослідної роботи;
 • надання суб'єктам господарювання за їх зверненнями науково-організаційної, науково-інформаційної та науково-технічної допомоги під час:
 • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
 • розроблення та поставлення на виробництво нових видів продукції;
  організації виробництва продукції відповідно до вимог нормативно-правових актів та нормативних документів;
 • розроблення нормативної, технічної, технологічної документації;
 • проведення експертизи конструкторської, технологічної документації та надання висновків;
  участі у проведенні приймальних, кваліфікаційних, періодичних, типових випробувань продукції;
 • розроблення технічних умов на продукцію, досліджень нових видів продукції на стадії розробки;
  участі у роботах з поставлення продукції на виробництво;
 • участь у розробленні національних стандартів, у тому числі гармонізованих із відповідними міжнародними (регіональними) стандартами, та інших нормативних актів;
 • проведення або участь у проведенні інших робіт та надання інших послуг із стандартизації, що не заборонені законодавством.
наша діяльність
У сфері стандартизації
У сфері стандартизації
Підготовка пропозицій і фахових висновків щодо відповідності змісту проектів технічних умов та змін до них, які розробляються суб'єктами господарювання, нормативно-правовим актам та національним стандартам
У сфері метрології
У сфері метрології
Виконання наукових прикладних досліджень у сфері метрології та науково-дослідних робіт, пов'язаних із удосконаленням, зберіганням, застосуванням вихідних і вторинних еталонів та створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювань у закріплених за Підприємством видах і підвидах вимірювань
У сфері оцінки відповідності
У сфері оцінки відповідності
Проведення робіт з оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) в законодавчо регульованій та законодавчо нерегульованій сферах в установленому законодавством порядку
У сфері захисту прав споживачів
У сфері захисту прав споживачів
Випробування і дослідження показників якості та безпечності, проведення експертизи товарів та послуг, які надаються споживачам у передбачених законодавством випадках в акредитованих (атестованих) лабораторіях
У сфері виробничої діяльності
У сфері виробничої діяльності
Виробництво, продаж, обслуговування та ремонт засобів вимірювальної техніки
Напишіть нам