Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Новини

2207/2014
Внесено зміни в сферу регулювання деяких технічних регламентів міжнародних стандартів
З 1 липня 2014 харчові продукти в частині їх маркування - розділ 1 «Вимоги безпеки і харчової цінності харчових продуктів» Єдиних санітарно-епідеміологічних і гігієнічних норм та харчові добавки - розділи 22 «Вимоги безпеки харчових добавок та ароматизаторів» і 23 «Вимоги безпеки технологічних допоміжних засобів» Єдиних санітарно-епідеміологічних і гігієнічних норм переходять під дію технічних регламентів МС: «Харчова продукція в частині її маркування» (ТР МС 022/2011); «Вимоги безпеки харчових добавок, ароматизаторів та технологічних допоміжних засобів» (ТР МС 029/2012), а дія Єдиних санітарно-епідеміологічних і гігієнічних норм на цю продукцію більше не поширюються.
детальніше >
2107/2014
Народные депутаты поддержали в первом чтении законопроект № 4986-1 "О государственном контроле в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных". За соответствующее решение проголосовал 231 нардеп. Согласно пояснительной записке к документу, этот законопроект направлен на совершенствование правовых основ государственного контроля в сфере обеспечения безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных. Проектом закона, в частности, предлагается определить систему органов, осуществляющих соответствующий контроль, и их полномочия; виды контроля в данной сфере; основные требования относительно осуществления контрольной деятельности по вопросам безопасности и качества пищевых продуктов и кормов, благополучия животных; квалификационные требования к лицам, осуществляющих контроль; меры юридической…
детальніше >
Рада хочет ввести госконтроль за безопасностью кормов
2107/2014
Народные депутаты поддержали в первом чтении и в целом законопроект № 4179а "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пищевых продуктов". За соответствующее решение проголосовали 230 нардепы. Закон совершенствует терминологии для обеспечения гармонизации с законодательством ЕС, уточняет положеня относительно видов правонарушений и меры наказаний, предусматривает создание единого контролирующего органа для всей пищевой продукции, отменяет разрешительные процедуры, которых не существует в ЕС, внедряет европейские принципы регулирования ГМО, устанавливает детализированные требования к процедурам государственного контроля пищевых продуктов на рынке Украины и импортной продукции в соответствии с европейской практикой, устанавливает механизм саморегуляции операторами рынка на основе общих требований законодательства по гигиене…
детальніше >
Рада предусмотрела создание единого контролирующего органа для всей пищевой продукции
1707/2014
31 липня 2014 року фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в приміщенні Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій Херсонської обласної державної адміністрації (м. Херсон, площа Свободи, 1, 4-й поверх, вхід з двору) проводять семінар «Діяльність підприємств в період реформування системи стандартизації, оцінки відповідності та державного ринкового нагляду» Початок семінару о 10:00, реєстрація учасників з 9:00 до 10:00. Мета семінару: сприяти стимулюванню економічного розвитку і виробництва нашої області, удосконаленню нашої спільної діяльності в період реформування системи технічного регулювання. У ході семінару будуть розглянуті наступні питання: Сучасний…
детальніше >
Запрошуємо до участі у семінарі!
1607/2014
24 липня 2014 року фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в приміщенні Херсонської міської ради ( м. Херсон, пр. Ушакова,37) проводять семінар «Розробка, впровадження, застосування та сертифікація систем управління безпечністю харчових продуктів на основі принципів НАССР відповідно до вимог вітчизняного законодавства та країн - учасниць Євросоюзу». Початок семінару о 9:30, реєстрація учасників з 9:00 до 9:30. Мета семінару: інформування зацікавлених сторін щодо розробки, впровадження, застосування та переваги від сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів згідно вимог ДСТУ 4161-2003 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги», ДСТУ ISO 22000:2007 «Система управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій…
детальніше >
Запрошуємо до участі у семінарі!
1607/2014
З 1 липня 2014 року введено в дію ДСТУ ISO 14006:2013 «Системи екологічного управління. Настанови щодо запровадження екологічного проектування ( ISO 14006:2011, IDT). Цей стандарт можуть застосовувати всі організації, які мають на меті розробити і виконувати екологічну політику та завдання, ураховуючи правові й інші вимоги. Міжнародна спільнота висловлює стурбованість з приводу шкідливих змін довкілля, наприклад, зміни клімату, виснаження ресурсів, забруднення атмосферного повітря, водних об'єктів і земельних ділянок. Це спонукає організації приділяти більшу увагу керуванню впливами своєї діяльності та продукції на довкілля, зосереджувати свої зусилля на постійному поліпшуванні своєї екологічної дієвості. Щоб зменшувати шкідливі наслідки на довкілля, все більше й більше…
детальніше >
З 1 липня 2014 року введено в дію ДСТУ ISO 14006:2013
1607/2014
Проект ЄС «Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні» ініційовано Європейським Союзом в рамках Програми всеохоплюючої інституційної розбудови (Comprehensive Institution Building Programme - CIB) у сфері безпечності харчових продуктів в Україні із бюджетом у 10 мільйонів євро. Завдання Проекту ЄС направлені на продовження роботи започаткованої та проведеної двома нещодавніми проектами з боку Європейського Союзу, а саме: Проекту технічної допомоги «Виконання Україною зобов\'язань щодо членства в СОТ та реалізації Європейської політики добросусідства в сільському секторі (секторальний підхід)»(10/2008-01/2013); Проекту Twinning «Надання допомоги українській ветеринарній службі з метою покращення правових та технічних аспектів системи контролю безпечності харчових продуктів» (09/2009-06/2011). Основний бенефіціар Проекту:…
детальніше >
Відбулося відкриття Проекту ЄС \"Вдосконалення системи контролю безпечності харчових продуктів в Україні\"
1507/2014
В Україні 3 липня 2014 р. офіційно опублікований закон № 1315-VII «Про стандартизацію». Закон опублікований в газеті «Голос України». Закон вступає в силу через 6 місяців з дня його опублікування. Закон передбачає утворення та функціонування єдиного національного органу стандартизації. Функції національного органу стандартизації виконуватиме юридична особа публічного права, утворена центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері стандартизації. «До повноважень цього органу передається зокрема прийняття та скасування національних стандартів з огляду на те, що відповідно до Угоди про технічні бар\'єри в торгівлі СОТ стандарти визначаються як добровільні», - йдеться у пояснювальній записці до документу. Передбачається створення керівної ради,…
детальніше >
В Україні опублікований закон про створення національного органу стандартизації
1407/2014
Оприлюднено проект наказу Мінекономрозвитку «Про внесення змін до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі». Департамент технічного регулювання та метрології розміщує проект наказу «Про внесення змін до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі» розроблений з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність із законами України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та «Про метрологію та метрологічну діяльність». Проект наказу, аналіз регуляторного впливу розміщено на веб-сайті Мінекономрозвитку в мережі Інтернет: www.me.gov.ua в розділі «Обговорення проектів документів".
детальніше >
Про внесення змін до Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі
1407/2014
В Україні 3 липня 2014 р. офіційно опублікований закон № 1314-VII \"Про метрологію та метрологічну діяльність\". Закон опублікований в газеті \"Голос України\". Закон вступає в силу з 1 січня 2016 р. крім пункту 9 розділу Х прикінцевих положень, який набирає чинності з дня його опублікування. Закон розмежовує регуляторні, наглядові та господарських функцій у сфері метрології, розширяє застосування механізмів акредитації, гармонізує законодавчі акти з документами Міжнародної організації законодавчої метрології, актами законодавства Європейського союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології, а також створює державну метрологічну інспекцію. Закон також запроваджує адміністративну відповідальність стосовно порушення умов і правил проведення повірки…
детальніше >
В Україні офіційно опублікований закон про створення державної метрологічної інспекції
1107/2014
З метою державної політики у сфері технічного регулювання та врахування громадської думки у своїй діяльності фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» у ІІ кварталі 2014 року організували та провели 2 семінари: - 30 травня 2014 року відбувся семінар на тему «Важливі аспекти сфери технічного регулювання в умовах створення зони вільної торгівлі згідно з Угодою про асоціацію між Україною та ЄС». Організатором семінару виступило Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».Семінар було вирішено організувати у зв\'язку з підписанням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з метою доведення до бізнесових кіл інформації щодо можливих змін…
детальніше >
Проведені семінари
1007/2014
Зростання національної економіки можливе (за оптимістичними прогнозами) наприкінці нинішнього або ж на початку наступного року. На цьому наголосив Міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета. «Зростання економіки може відбутися лише наприкінці цього року чи на початку майбутнього за реалізації необхідних дисциплінованих, структурних, фундаментальних реформ. За базовим сценарієм, якщо брати 2015 рік, ми говоримо про можливість зростання і фокусуємо увагу в цьому напрямку», - сказав Міністр.Втім, він зазначив, що перспективи розвитку економіки України у поточному році залишаються хиткими. Так, експерти не виключають, що зниження ВВП у 2014 році може дорівнювати 3% і навіть більше, відбуватиметься також зростання цін на споживчому…
детальніше >
Павло Шеремета: Для зростання національної економіки необхідні структурні фундаментальні реформи
Напишіть нам