Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Новини

1912/2017
В Херсонській області підтвердили технічну компетентність 57 лабораторії, що виконують вимірювання
З початку  2017 року фахівці сектору метрологічного забезпечення Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановили та документально підтвердили технічну компетентність 74-х лабораторій в Херсонській області, що виконують вимірювання. Крім того, фахівці провели моніторинг фактичного стану вимірювань  9 лабораторій. З метою незалежного підтвердження запровадження та оцінки відповідності системи керування вимірюваннями вимогам,  встановленим  ДСТУ ISO  10012:2005,  фахівці провели 2 аудити. До того ж фахівці надали інформаційно-консультаційні послуги щодо підготовки комплекту документів відповідно до вимог СОУ РЧ  74.9-02568648-001:2015 для 15 підприємств, відповідно до вимог ДСТУ ISO 17025 - для 2 підприємств,  відповідно до вимог ДСТУ ISO 17020- для 3 підприємств,…
детальніше >
1812/2017
З початку   2017 року фахівці випробувального центру продукції Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» прийняли на випробування 4 354 зразки продукції, провели 21 805 випробувань, з них 1 990 випробувань по договірних роботах, 233 випробування за рішенням Органу сертифікації. За результатами випробувань фахівці видали 3 701 протокол випробувань, взяли участь у 26-х раундах Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР). Не відповідало вимогам нормативних документів 38 зразків продукції. Крім того,  на вміст ГМО перевірено 581 зразок продукції, в 28 зразках виявлено вміст ГМО. Для 28 фахівців підприємств області проведено стажування на робочому місці.   З питань проведення досліджень продукції звертатись…
детальніше >
У випробувальному центрі продукції Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» провели 21,8 тисяч випробувань
1512/2017
З початку  2017 року  Органом з сертифікації продукції та послуг Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» видано 190 сертифікатів відповідності продукції та послуг на відповідність вимогам нормативних документів. З них 69 сертифікатів на харчову продукцію, 84 сертифікати на промислову продукцію, 13 сертифікатів на готельні послуги, 10 сертифікатів на послуги харчування, 8 сертифікатів на відповідність послуг дорожньо-транспортних засобів вимогам чинних в Україні нормативних документів. Крім того проведено 230 технаглядів за діяльністю сертифікованих підприємств. З питань сертифікації продукції та послуг, проведення оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-а, кімн. 203, тел. (0552)…
детальніше >
Органом з сертифікації продукції та послуг ДП «Херсонстандартметрологія» видано 190 сертифікатів на продукцію та послуги
1312/2017
Відповідно до ПОРЯДКУ проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року, зареєстрованому в Мінюсті України 24.02.2016 р. за №278/28408, періодичній повірці підлягають засоби вимірювальної техніки (ЗВТ), визначені в Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374. Заявники зобов’язані подавати ЗВТ на періодичну повірку з дотриманням міжповірочних інтервалів, установлених Мінекономрозвитку. Фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» проводять відповідно до письмового звернення заявника, складеного в…
детальніше >
До уваги користувачів засобів вимірювальної техніки!
1212/2017
Впродовж 11 місяців 2017 року  фонд нормативних документів Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» поповнено  на 136  нормативних документів і тепер він налічує  20 245  найменувань стандартів.  Для 150 підприємств області виготовлено  548 офіційних копії нормативних документів, для 102-х підприємств області впродовж 11 місяців актуалізовано 2 518 нормативних документів, укладено 12 договорів із суб’єктами підприємницької діяльності всіх форм власності щодо абонементного обслуговування з питань стандартизації. Крім того,  фахівці сектору стандартизації та репутаційного менеджменту надали консультативно-методичну допомогу з розробки технічних умов для 124-х підприємств області, взяли на облік 28 одиниць технічних умов та 55 одиниць змін до технічних умов.   Для придбання офіційних  копій нормативних документів та поставлення на облік  технічних умов на продукцію та послуги  звертатись за адресою…
детальніше >
Стандартизація: для 150 підприємств області виготовлено 548 офіційних копій нормативних документів
1112/2017
Фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» відповідно  до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція від 02.08.2017) №1314-18  та ПОРЯДКУ проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, затвердженого Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 193 від 08.02.2016 року, зареєстрованому в Мінюсті України 24.02.2016 р. за №278/28408, здійснять повірку ваг, лічильників та інших засобів вимірювальної техніки, що експлуатуються в Ваших торгових мережах, які відповідно до Переліку категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 2015 року № 374, підлягають періодичній…
детальніше >
До уваги керівників торгових мереж!
0812/2017
Відповідно до вимог  Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція від 02.08.2017) №1314-18 (далі – Закон) законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які підлягають періодичній повірці, регламентований постановою Кабінету Міністрів України від 04.06.2015 № 374. Повірка проводиться відповідно до вимог нормативно-правового акту «Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, які перебувають в експлуатації, і оформлення її результатів», затвердженим наказом Мінекономрозвитку України від 08.02.2016 № 193, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 24.02.2016 за № 278 / 28408. Повірка засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються…
детальніше >
Метрологія як життєва необхідність
0712/2017
Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі. Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція від 02.08.2017) №1314-18 встановлює наступні основні завдання цієї системи: 1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності; 2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань; 3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності; 4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів; 5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції; 6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі. Без метрології та метрологічної інфраструктури не може бути…
детальніше >
Навіщо потрібна метрологічна інфраструктура?
0612/2017
Законодавча метрологія – це частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція від 02.08.2017) №1314-18 (далі – Закон) визначів види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки і які віднесено до сфери законодавчо регульованої метрології. Відповідно до цього Закону сфера законодавчо регульованої метрології охоплює такі види діяльності: 1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян; 2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів; 3) контроль стану навколишнього…
детальніше >
Що ж таке законодавча метрологія?
0412/2017
Що ж таке метрологія? Пересічні громадяни здебільшого вважають, що це прогноз погоди. Але ж прогнозуванням погоди займаються  мете-О-рологи. Метрологи ж займаються вимірюваннями, бо метрологія – це наука про вимірювання. Метрологія допомагає забезпечити якість товарів та послуг. Вона також створює основу для чесної торгівлі як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. Для чого потрібна метрологія? Крім того, що метрологія сприяє чесній торгівлі через застосування узгоджених (гармонізованих) стандартів та міжнародних сертифікатів, (наприклад, запасні частини до автомобілів, вироблені в одній країні без проблем застосовуються до автівок в інших країнах світу; побутова техніка з напругою живлення 220 Вольт однаково якісно буде працювати в…
детальніше >
Що ж таке метрологія
3011/2017
ДП «Херсонстандартметрологія» знімає та встановлює електролічильники, трансформатори струму Звертатись за адресою: вул. Смольна, 134-а, м. Херсон, 73011, ДП «Херсонстандартметрологія», телефон: (0552) 410460,    моб.  0503151429, контактна особа Максименко Олександр Георгійович, начальник сектору повірки та калібрування електричних ЗВТ, e-mail: maksimenko@khcsm.org.ua,      веб-сайт: http://khcsm.org.ua
детальніше >
ДП «Херсонстандартметрологія» знімає та встановлює електролічильники, трансформатори струму
2911/2017
ДП «Херсонстандартметрологія» реалізує манометри  ДМ 05 МП-ЗУ загального призначення,  виробництва  ПАТ «Склоприлад» ГОСТ 2405-88    ТУ 33.2-14307481-031:2005 Використовуються для вимірювання тиску рідин, газу та пару. Корпус: сталевий, пофарбований в чорний колір Скло: технічне Механізм: латунь Експлуатація в температурному діапазоні від -40°С до +150°С Степень Діаметр корпусу – 100 мм Ступінь захисту – ІР40 Діапазон вимірювань –  0 - 1,0 МПа Клас точності – 1,5 Різьба штуцеру – М20х15 Маса не більше - 0,30 кг. Вартість -  200 грн. 56 коп З питань придбання звертатись за адресою: вул. Смольна, 134-а, м. Херсон, 73011, ДП «Херсонстандартметрологія», телефон: (0552)410465,    моб.  0504941833,   0974510202, контактна особа Гриценко…
детальніше >
ДП «Херсонстандартметрологія» реалізує Манометри ДМ 05 МП-ЗУ загального призначення,
1 2 3 4 5 54 55 56
Напишіть нам