Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

На Міжнародному форумі обговорювали, як наблизити вітчизняну продукцію до європейських стандартів

На  Міжнародному форумі обговорювали,  як наблизити вітчизняну продукцію до європейських стандартів
24/04/2018
На Міжнародному форумі обговорювали, як наблизити вітчизняну продукцію до європейських стандартів
1601/2019
За умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-яку інструкцію, правила тощо, які упорядковують діяльність у той чи іншій сфері, може застосовуватися не чинний стандарт, якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності. У разі якщо суб’єкт господарювання має наміри застосувати стандарт та використовувати його позначення, а потрібний йому ГОСТ скасовано, необхідно знайти заміну такому документу. Для цього можна звернутися до фонду нормативних документів (ДП «Херсонстандартметрологія», вул. Смольна, 134-а, тел. (0552) 41 04 80). Також існує фонд галузевих нормативних документів, інформацію про які можна отримати у відповідних центральних органах виконавчої влади у визначених сферах діяльності. Законом…
детальніше >
Що робити, якщо ГОСТ скасовано і немає стандарту на заміну скасованого ГОСТ?
1501/2019
Фахівці  Органу з сертифікації систем управління Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Херсонстандартметрологія») впродовж 2018 року зареєстрували 33 сертифікати відповідності систем управління якістю вимогам стандартів (20 сертифікатів на відповідність системи управління якістю ДСТУ ISO 9001, 13 сертифікатів на відповідність системи управління безпечністю харчових продуктів ДСТУ ISO 22000). Крім того, фахівці провели попередню оцінку 27 систем та остаточну  оцінку 31 системи управління. Також здійснили 33 наглядових аудитів та 12 внутрішніх аудитів за функціонуванням систем управління. Для 10-х підприємств області фахівці надали  методичну допомогу з питань розробки та впровадження систем управління.   З питань розробки та впровадження систем управління звертатись за адресою: ДП «Херсонстандартметрологія», м.…
детальніше >
В ДП «Херсонстандартметрологія» зареєстрували 33 сертифікати відповідності систем управління вимогам стандартів

В.о. генерального директора ДП «Херсонстандартметрологія» Владислав Оніщенко взяв участь у Міжнародному форумі «Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації».

Організатором форуму виступили Мінекономрозвитку України за підтримки Харківської облдержадміністрації, Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO), Уряду Німеччини через Німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ), Федерального фізико-технічного інституту Німеччини (PTB).

Форум зібрав понад 300 учасників -  представників підприємств, установ, організацій, бізнес-структур і асоціацій.

Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів прокоментував важливість обговорюваних питань у своєму зверненні до учасників форуму так: «Сучасні стандарти та технічні регламенти, на які спирається бізнес і суспільство, мають сприяти безпеці громадян і стимулювати розвиток сучасних технологій в економіці. Уряд та Міністерство досягли значних успіхів у цьому напрямку, важливим етапом чого у найближчій перспективі має стати ухвалення Стратегії розвитку системи технічного регулювання. Її реалізація забезпечить визнання української системи технічного регулювання на європейському та світовому рівні і стане міцним підґрунтям для сталого розвитку економіки України»

Цей захід поклав початок цілій серії регіональних форумів, запланованих Міністерством економічного розвитку і торгівлі України з метою посилення експортної здатності української продукції та забезпечення сталого розвитку економіки завдяки впровадженню в Україні вимог міжнародного рівня.

На форумі була обговорена низка технічних питань, від яких залежить успішність виходу вітчизняних компаній на європейський та інші міжнародні ринки. Експерти профільних департаментів Мінекономрозвитку, ДП «Харківстандартметрологія», а також міжнародних організацій – Організації Об'єднаних Націй із промислового розвитку (UNIDO), Міжнародної електротехнічної комісії (IEC), Федерального фізико-технічного інституту Німеччини (PTB) роз'ясняли  учасникам форуму ситуацію, що склалася у сфері технічного регулювання України.

Система технічного регулювання, що охоплює стандартизацію, метрологію та оцінку відповідності (сертифікацію), є одним із ключових інструментів, який забезпечує конкурентоспроможність економіки держави, сприяє вирішенню проблем структурної і технічної відсталості, розширює доступ на зовнішні ринки.

На форумі наголосили, що саме розвиток технічного регулювання є головним чинником зняття технічних бар'єрів у міжнародній торгівлі. Воно відіграє значну роль у виробництві конкурентоспроможної якісної продукції, захисті довкілля та ощадливому використанні ресурсів, що є основою сталого розвитку будь-якої країни.

Уряд, який представляв на форумі заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко, створив необхідні передумови, щоб впровадити нову систему технічного регулювання в Україні, засновану на європейських вимогах. Це наблизило ринок ЄС до українських виробників, але разом з тим створило нові виклики для них. Адже, щоб бути затребуваними на ринку Європи, необхідно добре вивчити ті правила гри, які на ньому присутні, а також адаптувати свою продукцію до цих правил.

«Завдання Мінекономрозвитку – адаптувати законодавство до вимог європейського ринку до 2020 року, – констатував Юрій Бровченко. – Уже адаптовані й впроваджені тисячі стандартів. Але це ще не говорить про те, що наші підприємства зможуть виробляти продукцію відповідно до цих стандартів». Допомогти вітчизняним виробникам зорієнтуватися в європейських технічних вимогах  (а саме стандартах і технічних регламентах) і був покликаний нинішній форум. 

Генеральний директор ДП «Харківстандартметрологія» Володимир Величко наголосив, що головна їх особливість полягає в тому, що європейська система технічного регулювання заснована не на обов'язковості стандартів, як було раніше в Україні, а на дотриманні вимог безпеки, закладених у технічних регламентах. Технічний регламент – це документ, що встановлює обов'язкові вимоги до тієї або іншої продукції, спрямовані на захист життя й здоров'я громадян, охорону навколишнього середовища, забезпечення енергетичної ефективності. Вироблена або імпортована продукція повинна обов'язково відповідати технічним регламентам, а дотримання стандартів носить добровільний характер. Тому виробники відповідають за виконання вимог безпеки, установлених технічними регламентами, і за надання споживачам повної й достовірної інформації про якість товарів і особливості їхнього використання.
У межах форуму також відбувся обмін досвідом директорів регіональних державних центрів системи технічного регулювання України з питань застосування нового законодавства для адаптації до європейських вимог.  

Поділитися статею:
Напишіть нам