Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство

Нормативно-правові засади діяльності

У своїй діяльності ДП "Херсонстандартметрологія" керується наступними законодавчими та нормативними актами:

Конституція України; Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР

Закон України "Про метрологію та метрологічну діяльність" Закон від 05.06.2014 № 1314-VII

Закон України " Про технічні регламенти та оцінку відповідності" Закон від 15.01.2015 № 124-VIII

Закон України "Про акредитацію органів з оцінки відповідності" Закон від 17.05.2001 № 2407-III

Закон України "Про стандартизацію" Закон від 05.06.2014 № 1315-VII

Декрет Кабінету Міністрів України "Про стандартизацію і сертифікацію" Закон від 10.05.1993 р. № 46-93

Закон України " Про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції "Закон від 02.12.2010 р. № 2735-VI

Закон України " Про загальну безпечність нехарчової продукції "Закон від 02.12.2010 р. № 2736-VI

Закон України " Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів " Закон від 23.12.1997 р. N 771/97-ВР

Закон України "Про захист прав споживачів" Закон від 12.05.1991 р. № 1023-ХІІ

Закон України " Про відповідальність за шкоду, завдану внаслідок дефекту в продукції " Закон від 19.05.2011 р. № 3390-VI

Указ Президента України "Про заходи щодо вдосконалення діяльності у сфері технічного регулювання та споживчої політики "Закон від 13.07.2005 р. №1105/2005

Закон України "Про звернення громадян" Закон від 02.10.1996 р. № 393-96-ВР

Закон України " Про засади державної мовної політики " Закон від 03.07.2012 № 5029-VI

Закон України "Про охорону праці" від 14.10.1992 р. № 2694-ХІІ

Закон України "Про виконавче провадження" від 22.04.1999 р. № 606

Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кодекс від 07.12.1984 № 8073-X

Господарський кодекс України, Кодекс від 16.01.2003 № 436-IV

Господарсько-процесуальний кодекс України Кодекс від 06.11.1991 № 1798-XII

Цивільний кодекс України, Кодекс від 16.01.2003 № 435-IV

Цивільний процесуальний кодекс України, Кодекс від 18.03.2004 № 1618-IV

Кодекс законів про працю України, Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII

 Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінекономрозвитку України та нормативними актами

 Статут ДП «Херсонстандартметрологія»

Напишіть нам