Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Підприємство
1944 р.
1954 р.
1968 р.
Сучасність

Управління уповноваженого комітету у справах мір і вимірювальних приладів при виконкомі Херсонської обласної Ради депутатів трудящих

 

На основі наказу №63 від 23 червня 1944 року Ради Народних Комісарів УРСР було створено Управління уповноваженого комітету у справах мір і вимірювальних приладів при виконкомі Херсонської обласної Ради депутатів трудящих. На підставі наказу Голови Комітету у справах мір і вимірювальних приладів при РНК СРСР №262 від 07 жовтня 1944 року Управління Комітету при Виконкомі Херсонського Облради депутатів трудящих в м. Херсоні включено в число діючих управлінь.

Управління почало функціонувати з 17 липня 1944 року. До зазначеного часу в м. Херсоні повірочного закладу не існувало. Обслуговування проводилося Миколаївським Управлінням. Перші кроки, в справі втілення в життя наказу про створення Управління уповноваженого комітету у справах мір і вимірювальних приладів при Херсонському обласному виконкомі, були спрямовані на пошуки приміщення. 17 липня 1944 року Управлінню уповноваженого комітету у справах мір і вимірювальних приладів, Вищим Радянським і Партійним органом, на орендних засадах, було надано приміщення по вул. 9 Січня, 40, м. Херсон.

Приміщення було в надзвичайно незадовільному стані, але мало ряд переваг: достатній обсяг площі, зручне розташування 4-х кімнат, достатня кількість природного світла, розташування в центральній частині міста. Було виділено 15000 рублів на ремонт даху, печей, вхідних дверей та тамбура, побілка внутрішніх стін, ремонт сходів на 2-й поверх, підведення електроенергії. Відповідно до розпорядження Уполномерпрібора при Раді Народних Комісарів УРСР Управління отримало від Дніпропетровського Управління 25 контрольних форм паралелепіпеда, 20-ти кілограмові гирі, метр - компаратор і неповний комплект зразкових колб. Від Миколаївського - одні терези до 50 кг і від Одеського - одні терези до 500 гр  II розряду одні терези III розряду до 5 кг та два комплекти грамових важків. Також з інших Управлінь в Херсон були спрямовані кваліфіковані фахівці. На той час Управління налічувало не більше 8 працівників. 1 січня 1945 року штат був повністю укомплектований.

Головними завданнями управління були:

 • Визначення основних напрямків розвитку контролю за мірами та вимірювальними приладами на підприємствах і в організаціях
 • Розробка і внесення на розгляд, пропозицій з питань забезпечення вірності та правильного застосування мір і вимірювальних приладів
 • Розвиток ремонту і виробництва мір і вимірювальних приладів
 • Складання висновків за планами ремонту і виробництва мір і вимірювальних приладів
 • Повірка зразкових і контрольних мір і вимірювальних приладів, повірка і таврування робочих мір і вимірювальних приладів
 • Ревізія мір і вимірювальних приладів, які підлягають обов'язковій повірці
 • Обстеження стану вимірювальних господарств, контроль за діяльністю органів відомчого нагляду за вимірювальними господарствами
 • Реєстрація всіх підприємств, що займаються виробництвом і ремонтом мір і вимірювальних приладів
 • Провадження експертизи та складання висновків на вимогу судових і арбітражних органів з питань якості та стану мір і вимірювальних приладів;
 • Поширення серед населення необхідних відомостей про вимірювальні прилади, їх правильному використанню
 • Організація громадської інспектури по контролю за мірами та вимірювальними приладами
 • Вивчення стану вимірювального господарства та проведення експериментальних робіт в області піврічної справи.

Починаючи з 1945 року Управління перейменоване та отримало назву Комісія Уполкомприбор при Херсонському обласному виконкомі.

Державна контрольна лабораторія вимірювальної техніки Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів УРСР

 

Протягом десяти років, підприємство зазнало значних змін.

У 1954 році Управління перейменовано в Державну контрольну лабораторію вимірювальної техніки Комітету стандартів, мір і вимірювальних приладів при Раді Міністрів УРСР. На той час Державна контрольна лабораторія вимірювальної техніки вже налічувала 11 працівників.

З цього часу робота щодо державної повірки мір і вимірювальних приладів проводилася через тимчасові відділення в сільських місцевостях області. Всього їх нараховувалося у Херсонській області 16.

З метою виконання Постанови №4286 від 20 вересня 1952 Ради Міністрів СРСР про якість продукції, що випускається, а також про проведення в 1954 році державної повірки та таврування (видачі свідоцтва) мір і вимірювальних приладів, що знаходяться в застосуванні та термін дії повірочного тавра для яких закінчується в 1954 році - Державною контрольною лабораторією вимірювальної техніки були проведені відповідні заходи:

 • Видано рішення Виконкому Херсонської обласної Ради депутатів трудящих за № 9 від 07 січня 1954 року «Про проведення державної повірки та таврування мір і вимірювальних приладів, що знаходяться в застосуванні в народному господарстві області».
 • Розроблено графік проведення повірки техніки в сільських місцевостях тимчасовими відділеннями державної контрольної лабораторії
 • З метою усунення причин, які негативно впливають на своєчасну підготовку ваговимірювальних приладів, збиральної та хлібозаготівельної техніки – Державною контрольною лабораторією вимірювальної техніки було поставлено питання про вжиття заходів впливу на дирекцію вагоремзаводу в частині негайного усунення неполадок, що негативно впливають на своєчасний ремонт і підготовку приладів до державного таврування.
 • У вибірковому порядку, було проконтрольовано стан і забезпеченість мірами та вимірювальними приладами колгоспні ринки, а також була проведена перевірка правильності ваг попередньо розфасованих і розвішаних товарів на консервному заводі ім. Сталіна союзного підпорядкування.
 • Проводилась реєстрація підприємств і органів, які здійснюють відомчий і технічний нагляд за мірами та приладами відповідно до Положень про відомчий нагляд.
 • Було посилено контрольно - ревізійну роботу за станом і правильним застосуванням мір і вимірювальних приладів.
 • Систематично контролювалася якість і своєчасність проведених органами відомчого нагляду перевірок мір і приладів.
 • Систематично контролювалося відповідність виготовлених мір і приладів затвердженим Комітетом та Головною палатою зразкам і інструкціям.

У цей період Державна лабораторія з вимірювальної техніки провела перевірку контролю за дотриманням ГОСТ і якості продукції на головних капіталоутворюючих підприємствах: Херсонському бавовняному комбінаті, Херсонському консервному заводі імені 8-го березня і Херсонському комбінаті будівельної індустрії.

До 1965 року численність працівників Державної контрольної лабораторії вимірювальної техніки зросла до 22 осіб. У тому ж році Державна контрольна лабораторія вимірювальної техніки була перейменована в Херсонську лабораторію держнагляду.

Лабораторія державного нагляду за стандартами і вимірювальною технікою

 

З 1968 року на підставі постанови №956 від 09 грудня 1968 року Ради Міністрів УРСР лабораторія перейменована в лабораторію державного нагляду за стандартами та вимірювальною технікою.

Головними завданнями лабораторії були:

 • визначення основних напрямків розвитку контролю за мірами та вимірювальними приладами на підприємствах і в організаціях;
 • розробка та внесення на розгляд відповідних керівних органів пропозицій з питань забезпечення, правильності використання, а також розвитку ремонту і виробництва міри та вимірювальних приладів, складання висновків з планів ремонту і виробництва мір і вимірювальних приладів на підприємствах місцевої промисловості;
 • нагляд за дотриманням установленої системи мір, перевірки зразкових і контрольних, перевірка та таврування робочих мір та вимірювальних приладів;
 • ревізія мір та вимірювальних приборів, які підлягають обов’язковій перевірці, обстеження стану вимірювальних господарств, контроль за діяльністю органів відомчого нагляду за вимірювальними господарствами;
 • реєстрування всіх підприємств, які займаються виробництвом і ремонтом мір і вимірювальних приладів;
 • проведення експертизи та складання висновків з вимог судових та арбітражних органів з питань якості й стану мір та вимірювальних приладів, розповсюдження серед населення необхідних їм відомостей про контроль та вимірювальні прилади, правильного їх використання, організація громадянської інспектури з контролю за мірами та вимірювальними приладами;
 • вивчення стану вимірювального господарства і проведення експериментальних робіт в галузі повірочної системи.

У 60-х роках підприємство переформовувалося декілька разів.

Сучасність

 

Весь час свого існування підприємство, незважаючи на постійні реформації, виконувало основні функції регулювання виробничих взаємовідносин задля підвищення рівня державної економіки.

З 1945 року з підприємством пов'язало свою долю понад 520 людей. Якщо в перші повоєнні роки у його штаті нараховувалось 8 працюючих, то на сьогодні в ДП «Херсонстандартметрологія» працює понад 120 осіб.

Сьогодні ДП «Херсонстандартметрологія» - сучасне підприємство, яке  забезпечує реалізацію економічних інтересів держави, задоволення потреб населення  та суб’єктів господарювання будь-якої форми власності в продукції, роботах, послугах у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації)  та захисту прав споживачів згідно з вимогами законодавства.

Стратегічна  ціль - забезпечення сталого розвитку, зростання обсягів робіт та послуг  в сфері технічного регулювання та метрології, мінімізація виробничих витрат, підвищення якості та ефективності управлінських рішень, виконавчої дисципліни.

Пріоритетний напрям діяльності  в 2016 році - сприяння створенню адаптованої до вимог ЄС і СОТ сучасної системи технічного регулювання, підтримка належного рівня метрологічного забезпечення виробництва та споживання продукції, обліку енергетичних та матеріальних ресурсів, забезпечення якості послуг та продукції на споживчому ринку, забезпечення суб’єктів підприємницької діяльності Херсонської області гармонізованими з міжнародними національними та європейськими стандартами.

Завдання :

 • надання підприємствам, установам, організаціям і громадянам інформаційно-консультаційних послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
 • здійснення наукової, науково-технічної, науково-організаційної та іншої діяльності у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації) та захисту прав споживачів;
 • виконання робіт, надання послуг у сфері стандартизації, метрології, оцінки (підтвердження) відповідності (сертифікації), а також в інших сферах діяльності, що передбачені Статутом Підприємства та не заборонені законодавством.

 

Ми - організація, яка прагне бути ефективною!

Ми підвищуємо цінність нашого підприємства шляхом розвитку його матеріально-технічної бази і використання прогресивних технологій, шляхом безперервного зростання професіоналізму працівників і вдосконалення їх виробничих взаємовідносин.

Ми - організація, діяльність якої спрямована на економічний розвиток регіону та держави в цілому. Тільки розвинена економіка є основою добробуту і процвітання. Наша праця є внеском у розвиток держави за для того, щоб посісти гідне місце серед розвинених країн світу.

Напишіть нам