Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Сертифікація систем управління

Системи управління якістю

Все більше підприємств України, які стали на шлях євроінтеграції, розуміють, що в умовах міжнародної конкуренції впровадження і сертифікація систем управління на підставі міжнародних стандартів є одним з найефективніших методів виходу на європейський ринок і лідерства на вітчизняному.

Сертифікована система управління якістю - це дієвий механізм, що допомагає підприємству реалізувати головну мету - отримати прибуток за рахунок збільшення задоволеності споживачів. Окрім цього система управління якістю дозволяє:

  • підвищити ефективність управління підприємством;
  • скоротити  брак  продукції, що випускається;
  • підвищити зацікавленість персоналу у досягненні кінцевих результатів;
  • підвищити результативність внутрішніх процесів підприємства;
  • підвищити конкурентоспроможність підприємства на українському і зарубіжних ринках;
  • збільшити довіру з боку споживачів і інших зацікавлених сторін (наприклад, постачальників);
  • активізувати безперервне вдосконалення діяльності підприємства.
Напишіть нам