Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Системи управління

Навіщо потрібна система забезпечення якості, розроблена на основі міжнародних стандартів ISO серії 9000?

Споживачеві Вашої продукції:

 • задоволення всіх вимог і побажань;
 • впевненість в отриманні товарів або послуг, що відповідають заданим показникам;
 • впевненість в отриманні товарів чи послуг у відповідності з чинним законодавством та нормативними документами;
 • впевненість у відповідності вартості товарів або послуг їхньої обсягом і якістю.

Вашій фірмі:

 • краща реклама;
 • придбання серйозних і постійних замовників;
 • мінімізація витрат при виконанні замовлення;
 • ліквідація внутрішньофірмового шлюбу;
 • формування позитивного іміджу.

Це досягається за рахунок:

 • оптимізації управлінських, фінансових і технологічних рішень;
 • оптимального вибору постачальників матеріалів і комплектуючих;
 • актуалізації внутрішньофірмової документації;
 • постійного підвищення кваліфікації персоналу;
 • забезпечення контролю на всіх стадіях виробничого процесу;
 • постійного вдосконалення діючої системи управління на основі оцінки її ефективності.

Як оцінити постачальника?

Кожен споживач хоче бути впевнений у своєму постачальнику.
Для того, що б перевірити надійність Вашого постачальника, бути впевненим, що він Вас не підведе, а його продукція буде необхідної якості, існують різні способи.
Менш дорогі:

 • навести довідки серед своїх знайомих і друзів;
 • спробувати знайти інформацію в загальнодоступній пресі;
 • навести довідки на підприємствах, які вже працювали з передбачуваним постачальником;
 • переглянути "чорні списки" в інтернеті, чи немає там Вашого постачальника.

Більш дорогі, але і більш надійні способи:

 • провести власний аудит фірми постачальника;
 • запросити незалежних експертів для аудиту.

Навіть з першого погляду видно недоліки кожного з перерахованих методів. Способи, які не потребують великих затрат, можуть дати не зовсім достовірну інформацію, а способи, які можуть дати хороший результат вимагають відповідних витрат.

Чи є недорогий, але надійний метод оцінки постачальника?

У процесі розвитку ринкових відносин багато фірм за кордоном (кожна індивідуально) вирішували поставлене завдання. У підсумку, узагальнивши досвід аудиту постачальників товарів і послуг, спочатку у Великобританії, потім в інших країнах Європи, був створений звід вимог до надійного постачальника. І цей звід був представлений у вигляді стандартів серії ISO 9000.

Багаторічний досвід країн з розвиненою економікою показав життєздатність цієї ідеї, коли сам постачальник платить за Вашу впевненість.

Сьогодні найбільш передові підприємства з гордістю говорять, що їх виробництво сертифіковане на відповідність стандартам серії ISO 9000, тим самим заявляючи, що надійність їх виробництва перевірена незалежними експертами, які підтвердили високий рівень організації виробництва.

 

ДП «Херсонстандартметрологія» проводить роботи з сертифікації систем якості як в системі УкрСЕПРО, так і організує роботи з сертифікації систем якості в провідних зарубіжних органів з сертифікації.

Що можна дізнатися, поставивши запитання "впроваджена чи на Вашому виробництві система якості відповідно до вимог стандартів ISO серії 9000"?

Одна коротка відповідь: "Так, впроваджена!" припускає, що на підприємстві:

 • керівництво організації одним з головних пріоритетів у своїй діяльності вважає максимальне задоволення вимог споживачів як за якістю виробів, так і по їх вартості;
 • ведеться планування робіт з якості, аналізуються причини і наслідки відмов;
 • ведеться аналіз контрактів, що укладаються з постачальниками і споживачами;
 • ведуться активні роботи з проектування нових видів продукції і постійно поліпшується випускається;
 • технічна та інша документація на підприємстві в повному порядку;
 • ведеться активна робота з постачальниками по вдосконаленню комплектуючих і матеріалів;
 • виготовляється продукція належним чином простежується на всіх етапах виробництва, контролюються всі технологічні процеси;
 • організований і функціонує вхідний контроль і контроль кінцевої продукції;
 • контрольне, вимірювальне та випробувальне обладнання у належному стані, ведеться реєстрація всіх вимірювань і результатів випробувань;
 • невідповідна продукція, якщо така взагалі можлива, буде обов'язково виявлена на підприємстві і не потрапить до споживача;
 • у всіх випадках виявлення невідповідної продукції будуть вжиті адекватні заходи щодо недопущення її повторення;
 • готова продукція належним чином упакована, законсервована і підготовлена до відправки;
 • ведеться регулярний внутрішній контроль ефективності системи управління якістю;
 • постійно ведуться роботи по підвищенню кваліфікації персоналу;
 • організована і функціонує система зворотного зв'язку - гарантійне та післягарантійне обслуговування;
 • ведеться аналіз запитів споживачів.

Погодьтеся, якщо на підприємстві є все вищеперелічене, то такій фірмі можна довіряти!

Я теж хочу мати працюючу систему якості, але не знаю з чого почати?

Перший етап створення працюючої системи якості найбільш трудомісткий. Він припускає об'єктивний аналіз існуючого виробництва, виявлення "вузьких" місць, розроблення і запровадження життєздатних інструкцій і процедур.

Це досить складна робота, яка передбачає наявність кваліфікованого персоналу як у виробництві, так і у впровадженні системи якості.

Кваліфіковані виробничники у Вас є, а фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» допоможуть у всьому іншому.

Як "узаконити" діючу на підприємстві систему якості?

Для того, щоб "узаконити" систему якості необхідно її сертифікувати. В даний час загальновизнаною в Україні системою сертифікації є УкрСЕПРО.
У рамках цієї системи ДП «Херсонстандартметрологія» як Орган з сертифікації систем управління проводить сертифікацію систем якості підприємств.
З сертифікації систем якості наші фахівці працювали c провідними українськими підприємствами. як ПрАТ «ЧУМАК», ДМК «Таврія», ФГ «Інтегровані агросистеми», і ряд інших підприємств.

Чи потрібна обов'язкова сертифікація системи якості в Україні?

Сертифікація систем якості в Україні носить добровільний характер. Сертифікація системи якості є обов'язковою тільки для отримання ліцензії на здійснення будівельної діяльності. Однак, можна припустити, що:

 • виробництва деяких галузей харчової промисловості підлягатимуть обов'язковій сертифікації на відповідність вимогам стандартів з систем якості;
 • підприємства-виробники складної продукції (автомобілі, літаки, холодильники) почнуть вимагати наявність сертифікованих систем якості у своїх постачальників, звільняючи себе від витрат по вхідному контролю, як це передбачає робити ZAZ-DAEWOO та показує міжнародна практика; організації, що надають послуги;
 • наявність сертифікованої системи якості стане обов'язковою для проектно-будівельних інститутів і організацій;
 • наявність системи якості буде обов'язковим для учасників різних тендерів та інших комерційних конкурсів.

Як найбільш раціонально впроваджувати, підтримувати й удосконалювати систему управління якістю та інші системи?

На ці та інші питання дадуть фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» шляхом консультацій або на семінарах.

м. Херсон, вул. Смольна, 134а, каб. 116

Конт. тел. 410478

Начальник сектору систем управління Сопочева Тетяна Іванівна

Що дає підприжмству впровадження системи якості на на відповідність міжнародним і національним стандартам?

1. Сприяє успішній реалізації продукції (послуг):

 • підвищує якість та конкурентоспроможність продукції;
 • сприяє задоволенню споживача;
 • розширює ринкові можливості;
 • покращує імідж фірми в очах громадськості.

2. Підвищує культуру менеджменту і рівень керованості.
покращує:

 • послідовність у досягненні цілей;
 • взаємодія персоналу;
 • мотивацію персоналу;
 • використання часу і ресурсів

3. Економить витрати на розробку, виробництво і застосування продукції (послуг):

 • знижує втрати від браку;
 • зменшує кількість помилок, переробок;
 • знижує відходи;
 • заощаджує експлуатаційні витрати.

4. Вигоди зацікавлених сторін

 • споживачі отримують продукцію, яка:
 • відповідає вимогам;
 • надійна, безвідмовність і ремонтопридатність;
 • є в наявності, коли потрібно;

5. Співробітники організації отримують вигоди від:

 • підвищення стабільності зайнятості;
 • стабільності і зростання оплати праці;
 • поліпшених робочих умов;
 • більшого задоволення роботою;
 • поліпшення техніки безпеки;
 • поліпшення морального клімату;

6. Власники і інвестори отримають вигоди від:

 • збільшення прибутку на вкладений капітал;
 • збільшення частки ринку і поліпшення результатів діяльності організації.

7. Постачальники і партнери отримують вигоди за рахунок:

 • стабільності (зростання) обсягу поставок.

8. Суспільство отримує вигоду від:

 • виконання законодавчих і нормативних вимог;
 • зменшеного впливу на навколишнє середовище;
 • підвищення безпеки

Етапи і терміни сертифікації систем якості

ДП «Херсонстандартметрологія» рекомендує схему підготовки і сертифікації системи забезпечення якості Вашої фірми, яка відповідає міжнародним стандартам серії ISO 9000

 

Роботи з підготовки та впровадження системи якості - 6-18 місяців етапи  терміни 
 Аналіз існуючої системи.  2-5 днів
 Визначення обсягу і трудомісткості її доопрацювання  1-2 дня
 Навчання вищого керівництва  2-12 місяців
 Консультації, переробка, створення нових документів  1-3 місяці
 Впровадження системи.  0,5-1 місяць
Роботи з сертифікації системи якості - 3-4 місяці  Попередній аудит  
 Підготовка звіту  до 5 днів
 Сертифікаційний аудит  до 15 днів
 Підготовка звіту, протоколів, рішення  3-5 днів

 
 
 
 
 
 

  
 
 

 

 

 

 

 

Тривалість розробки і впровадження системи якості визначається підготовленістю персоналу і ступенем особистої участі керівництва підприємства.

Обсяг консультацій та інших спільних робіт визначає замовник.

Навчання персоналу проводиться на підприємстві без відриву від виробництва.

 

Для чого потрібно впроваджувати систему управління безпечністю харчових продуктів відповідно до вимог ДСТУ 4161:2003 «Системи управління безпечністю харчових продуктів», який базується на концепції «аналіз ризиків та критичні контрольні точки» (НАССР) на підприємстві?

Система управління безпечністю харчових продуктів (СУБХП) забезпечує контроль на всіх етапах процесу виробництва, збереження та реалізації харчових продуктів, де можуть виникнути небезпечні ситуації.

На цей час у країнах ЄС, США та Канаді впровадження та застосування СУБХП в харчової промисловості є обов'язковою. Одним з основних принципів СУБХП є виявлення всіх можливих небезпечних факторів (біологічних, хімічних, фізичних), які мають вплив на безпечність харчового продукту, з наступним визначенням конкретних шляхів їх усунення, попередження або мінімізації.

Важливою перевагою СУБХП є те, що вона заснована на попередженні помилок, а не виявленні їх шляхом контролю готової продукції.

СУБХП дозволяє передбачити ризики під час виробництва харчових продуктів і, тим самим, забезпечити споживачам гарантії безпечності продукції.

Таким чином, застосування системи управління безпечністю харчових продуктів дає суттєві переваги, в тому числі:

 • забезпечує системний підхід, який містить в собі характеристики безпечності харчових продуктів від сировини до кінцевого продукту;
 • дозволяє підприємствам перейти від випробувань кінцевого продукту до використання запобіжних дій забезпечення безпечності підчас виробництва та реалізації;
 • надає споживачам документально підтверджену і впевненість в безпечності харчових продуктів;
 • забезпечує зменшення витрат, які пов'язані з відкликанням небезпечної продукції, штрафними санкціями, судовими позовами;
 • може бути інтегрованою в загальну систему управління якістю;
 • дає переваги для виходу продукції на міжнародний ринок.

До кожної відповіді можна додати:

Кабінет Міністрів України Постановою від 21 липня 2006 року №1001 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2015 року» визначив: основним пріоритетом у розвитку промисловості є підвищення конкурентоспроможності продукції, посилення інноваційної спрямованості шляхом впровадження систем управління якістю.

Системи управління якістю (стандарти ISO серії 9000) та системи екологічного керування (стандарти ISO серії 14000) є найкращим загальновизнаним у світі запобіжним механізмом, який забезпечує якість продукції на всіх етапах її виробничого (життєвого) циклу і сприяє підвищенню результативності роботи підприємств.

Напишіть нам