Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Випробувальний центр продукції

Лабораторія фізико-хімічних випробувань

Павлова Ірина Олександрівна
Керівник Випробувального центру продукції

Лабораторія проводить  випробування  сільськогосподарської та продовольчої сировини, харчової продукції, в т.ч. продукції дитячого харчування;  продукції громадського харчування; води питної; алкогольної продукції; миючих засобів, засобів побутової хімії, парфюмерно-косметичних виробів та ін. за наступними показниками:

 • визначення органолептичних показників;
 • визначення вологості;
 • визначення сміттєвих, металомагнітних і зернових домішок;
 • визначення зольності;
 • визначення білку;
 • визначення натури;
 • визначення числа падіння;
 • визначення кількості і якості клейковини;
 • визначення олійності;
 • визначення кислотного числа;
 • визначення пероксидного числа;
 • визначення фосфоровмісних речовин;
 • визначення йодного числа;
 • визначення нітратів та нітритів;
 • визначення сірчистого ангідриду;
 • визначення діастазного числа;
 • визначення оксиметилфурфуролу;
 • визначення масової концентрації алюмінію;
 • визначення масової концентрації фтору;
 • визначення масової концентрації марганцю;
 • визначення об'ємної частки спирту;
 • визначення  масової концентрації летких кислот;
 • визначення масової концентрації загальної/вільної сірчистої кислоти;
 • визначення загального та приведеного екстракту;
 • визначення клітковини;
 • активність уреази та т.п.

Фахівці фізико-хімічної лабораторії останнім часом освоїли нові методи визначення вмісту хлориду натрію в комбікормах та комбікормової сировині; визначення загальної сірки методом Ешка в паливі твердому; вмісту білкового азоту в продуктах білкових рослинного походження; масової частки яєчних продуктів в майонезах і т.п. Лабораторія використовує сучасне обладнання, постійно розширює сферу своєї  діяльності. Випробування проводять висококваліфіковані  фахівці.

Напишіть нам