Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Стандартизація

Перевірка технічних умов

Лук'янчук Ріта Семенівна
Начальник сектору з питань стандартизації та репутаційного менеджменту

Перевірені Технічні умови є запорукою безпечності, якості та конкурентоспроможності Вашої продукції!

Перевірені Технічні умови дозволять реалізовувати продукцію на вітчизняному ринку і ринку країн ЄС!

Перевірені Технічні умови необхідні під час проведення тендерів!

Відповідність ТУ вимогам чинного законодавства України, технічних регламентів та нормативних документів засвідчується штампом «ПЕРЕВІРЕНО» та відміткою про взяття на облік. Після перевірки ТУ вносяться до  Бази даних «Технічні умови України».

На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак, який засвідчує, що ТУ (зміни до ТУ) внесені до Бази даних «Технічні умови України», перевірені на відповідність Законам України, нормативно-правовим актам та нормативним документам та є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка за ними випускається. На перевірку приймаються ТУ (зміни до ТУ) за всіма видами продукції.

Для проведення перевірки ТУ (змін до ТУ) надаються наступні документи:

 1.  супровідний лист (заява) 
 2. оригінал та два дублікати ТУ або зміни до ТУ;
 3. копії документів щодо погодження ТУ або змін до ТУ (в разі відсутності погоджувальних підписів на титульному аркуші);
 4. каталожна карта продукції  у 3-х примірниках, заповнена на українській мові;

Додатково, залежно від виду продукції, надаються:

 1. копія контракту (ліцензії) на застосування для ТУ іноземних фірм;
 2. акт приймання дослідного зразка або акт кваліфікаційних випробувань установочної серії (першої промислової партії);
 3. акт державних приймальних випробувань для засобів вимірювальної техніки;
 4. протокол дегустаційної комісії, технологічна інструкція на харчову продукцію та алкогольні напої;
 5. свідоцтво про державну реєстрацію пестицидів,агрохімікатів технічних засобів їх застосування;
 6. ветеринарне свідоцтво для продукції тваринного походження.

Правила та вимоги до перевіряння ТУ та змін до них визначаються в СОУ КЗПС 74.9-02568182-002:2014 «Головний фонд технічних умов України та База даних "Технічні умови України". Загальні вимоги», СОУ КЗПС 74.9-02568182-003:2016 «Настанови щодо типової побудови, викладення, оформлення, позначення, прийняття та надання чинності»

Тривалість перевіряння ТУ, змін до ТУ в ДП «Херсонстандартметрологія» не перевищує 20 робочих днів з дня їх надходження.

Перевірка технічних умов та зміни до них

«ДП «Херсонстандартметрологія» надає методичну  допомогу щодо РОЗРОБЛЕННЯ, ПЕРЕГЛЯДУ, ПЕРЕВІРЯННЯ ПРОЕКТІВ ТУ ТА ЗМІН ДО НИХ ПЕРЕД ВЗЯТТЯМ НА ОБЛІК ТА ВНЕСЕННЯМ ДО БАЗИ ДАНИХ ГОЛОВНОГО ФОНДУ «ТУ УКРАЇНИ».

Технічні умови (ТУ) з усіх регіонів України щомісячно надходять до фонду, що формується в ДП "Укрметртестстандарт" з 1974 року, де проходять детальний аналіз з метою створення ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ДАНИХ "ТЕХНІЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ" - унікального інформаційного ресурсу, який зібрав інформацію про майже 50 000 найменувань продукції, що виготовляється за ТУ України в усіх галузях народного господарства, та власників відповідних ТУ.

ТУ, які внесені до бази даних "Технічні умови України" перевірені на відповідність законам України, іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам, які розповсюджуються на дану продукцію, що є доказовою базою її безпечності та якості.

З метою внесення ТУ до бази даних проводиться перевірка ТУ (змін до ТУ)

Докладна інформація: тел./факс:0552 41-04-80,(81) e-mail: csm_info@i.ua

Перевірка ТУ та змін до них для внесення до бази даних "ТУ України"

Перевірка та формування переліків НД, на які є посилання в ТУ, та надання офіційних копій НД, наявність яких є обов’язковою, проводиться сектором з питань стандартизації та репутаційного менеджменту ДП «Херсонстандартметрологія»

за адресою: 73011, м.Херсон, вул.Смольна,134,а, к. 203

тел.: (0552) 41-04-80, (0552) 41-04-81.

Технічні умови обов’язково містять Перелік нормативних документів (НД), на які є посилання в даних ТУ.

Пропонуємо на Ваш запит:

 • перевірити Перелік НД на які є посилання в ТУ (чинність, позначення, назву НД),
 • сформувати Перелік НД, які повинні бути наявними на Вашому підприємстві,
 • надати ОФІЦІЙНІ КОПІЇ цих НД,
 • актуалізувати НД, які є на Вашому підприємстві.
 • Крім того, Ви можете укласти угоду щодо  Інформаційного забезпечення з стандартизації і щомісячно протягом року одержувати на e-mail інформацію про змінені, замінені, скасовані, а також нові НД та про зміни та поправки до НД.

Послуги з перевірки технічних умов (ТУ) та змін до них надає сектор з питань стандартизації та репутаційного менеджменту ДП «Херсонстандартметрологія»:

адреса: 73011, м.Херсон, вул.Смольна,134,а, к. 203,

тел. (0552) 41-04-80, (0552) 41-04-81.

На перевірку приймаються ТУ та зміни до них за всіма видами продукції:

 • харчова продукція,
 • сільськогосподарська продукція,
 • продукція переробної промисловості,
 • хімічна продукція,
 • продукція легкої промисловості,
 • електротехнічна продукція,
 • продукція машинобудування,
 • нові види продукції.

Перевірка проводиться на відповідність законодавству України, нормативно-правовим актам та нормативним документам.

У разі позитивних результатів перевірки ТУ вносяться до бази даних «Технічні умови України». На титульній сторінці ТУ (змін до ТУ) наноситься спеціальний знак:

 

який засвідчує, що ТУ (зміни до ТУ) внесені до бази даних "Технічні умови України", перевірені на відповідність законам України, іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам, є доказовою базою щодо гарантій якості та безпечності продукції, яка за ними виготовляється.

ТУ, внесені до бази даних "Технічні умови України", повинні переглядатися не рідше 1 разу на 5 років.

В разі прийняття нормативно-правових актів, стандартів та інших НД, якими регламентовані інші вимоги ніж ті, що встановлені в ТУ, до ТУ вносяться відповідні зміни.

 

Напишіть нам