Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Сертифікація систем управління

Систем управління безпечністю харчових продуктів

Розвиток суспільства неминуче призводить до збільшення рівнів ризику його існування. Ризики пов’язані з харчовими продуктами, навколишнім природнім та виробничим середовищем, є визначальними, а безпечність харчових продуктів – основним фактором здоров’я та безпечності людини.

На разі в нашій державі набула чинності з 20.09.2015 нова редакція Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів". Закон регламентує обов’язкове впровадження на потужностях постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (або НАССР).

За цим Законом невиконання обов’язку щодо впровадження НАССР - тягне за собою накладення штрафу на юридичних осіб - у розмірі від тридцяти до сімдесяти п’яти мінімальних заробітних плат, а на фізичних осіб - підприємців - у розмірі від трьох до п’ятнадцяти мінімальних заробітних плат та зупинення роботи потужності.

ДП "Херсонстандартметрологія" пропонує Вам співпрацю з сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів (або СУБХП) відповідно до вимог національних стандартів ДСТУ ISO 22000:2007 «Системи управління безпечністю харчових продуктів. Вимоги до будь-яких організацій харчового ланцюга (ISO 22000:2005, IDT)» та міжнародного стандарту ISO 22000:2005 «Food safety management systems -- Requirements for any organization in the food chain»

Ці стандарти розроблені для підприємств харчової промисловості і мають на меті здійснення гармонізації вимог з управління безпечністю харчових продуктів для усіх учасників харчового ланцюга.

Усі міжнародні вимоги зведені в цих стандартах є загальними і спрямовані на застосування в усіх організаціях харчового ланцюга, незалежно від розміру і складності.

Слід зазначити що, ДСТУ ISO 22000:2007  на відміну ДСТУ 4161-2003 встановлює  більш жорсткі згармонізовані з міжнародними вимоги  до виробництва, до об’єму документації та до підприємства в цілому.

Переваги від сертифікації СУБХП дають змогу  підвищити конкурентоспроможність,  довіру з боку ваших партнерів, значно поліпшити інвестиційну привабливість, дозволить вийти на міжнародний ринок і розширити вже існуючі ринки збуту, приведе до зниження долі браку і рекламацій в загальному обсязі виробництва і реалізації.

Стосовно  сертифікації систем управління безпечністю харчових продуктів звертатись

за адресою:  

 м. Херсон, вул. Смольна, 134-а, ДП «Херсонстандартметрологія», кімн. 207

телефон (0552) 410467

Напишіть нам