Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»
Метрологія

Метрологічне забезпечення

Панкратова Лариса Іванівна
Начальник сектору метрологічного забезпечення

Загальні відомості

Загальноєвропейський економічний простір відкриває нові можливості та перспективи для розвитку усіх галузей промисловості, але при цьому потребує нових інструментів та стратегій розвитку метрологічної системи держави.

Перш за все це набагато вищі вимоги, які встановлені до якості продукції та послуг, що постачаються національним виробником на внутрішній та зовнішній ринок.

З метою приведення законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності до європейського та міжнародного, прийнято Закон України від 05.06.2014 № 1314-VII "Про метрологію та метрологічну діяльність", який набрав чинності з 01.01.2016. Положення цього Закону викладені відповідно до вимог директиви Міжнародної організації законодавчої метрології OIML D1 «Положення для Закону про метрологію»

 

Основні відмінності Закону України

від 05.06.2014 № 1314-VI "Про метрологію та метрологічну діяльність" від нової редакції 

 • розмежування регуляторних, наглядових (контрольних) та господарських функцій у сфері метрології;
 • розмежування адміністративних та господарських послуг;
 • гармонізація законодавчих актів у повному обсязі з документами МОЗМ (OIML), актами законодавства Європейського Союзу з питань метрології та документами Європейської співпраці із законодавчої метрології (WELMEC);
 • звуження сфери нормативного та законодавчого регулювання метрологічної діяльності;
 • розширення застосування механізмів акредитації для підтвердження компетенції суб'єктів, що здійснюють метрологічну діяльність.

 

Інформація для лабораторій

1. Добровільна акредитація

Метрологічна система України включає систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, визначених Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншими законами України;

2. Для раніше атестованих лабораторій

Прикінцевими та перехідними положеннями Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та іншими законами України передбачено, що Свідоцтва про атестацію на проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, видані в установленому порядку до набрання чинності цим Законом, є чинними протягом визначеного в них строку дії або до прийняття протягом строку дії таких свідоцтв згідно із законами України та відповідно до частини четвертої статті 7 цього Закону рішень центральних органів виконавчої влади, інших державних органів про уповноваження відповідних підприємств та організацій, їх відокремлених підрозділів на проведення певних вимірювань, не пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології, але не більш як три роки з дня набрання чинності цим Законом.

3. Нові пропозиції

ДП «Херсонстандартметрологія» розроблений і введений в дію стандарт  СОУ РЧ 74.9-02568348-001:2015 «Оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності лабораторій при проведенні певних вимірювань. Загальні вимоги та порядок проведення», який застосовується з метою підтвердження технічної компетентності лабораторій при проведенні ними вимірювань.

ДП «Херсонстандартметрологія» входить до Української системи добровільного оцінювання стану вимірювань з правами та обов’язками сюрвейєра за реєстраційним номером  03, що засвідчує спроможність проведення  оцінювання стану системи керування вимірюваннями на відповідність ДСТУ ISO 10012.

Основні напрямки діяльності сектору метрологічного забезпечення

 • проведення семінарів щодо впровадження та забезпечення виконання вимог законодавства у сфері метрології та метрологічної діяльності;
 • надання послуг з підвищення компетентності та обізнаності персоналу метрологічних лабораторій, відповідальних за метрологічну діяльність підприємств та організацій з питань законодавчої та практичної метрології, застосування вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», європейських та міжнародних документів, стандартів ДСТУ ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO/IEC 17020;
 • надання інформаційно-консультативних послуг організаціям та підприємствам у створенні, оснащенні та функціонуванні вимірювальних лабораторій різних форм власності та напрямків діяльності;
 • надання інформаційно-консультаційних послуг з питань підготовки комплекту документів (паспорт, документи системи управління якістю, інформаційна підтримка та ін.) при проведенні робіт з акредитації лабораторій відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025, ДСТУ ISO/IEC 17020;
 • метрологічне обстеження (моніторинг) вимірювальних лабораторій;
 • впровадження стандарту ДП «Херсонстандартметрологія» СОУ РЧ 74.9-02568348-001:2015 «Оцінювання стану вимірювань та встановлення технічної компетентності лабораторій при проведенні певних вимірювань. Загальні вимоги та порядок проведення»(посилання на документ) з метою встановлення та офіційного підтвердження технічної компетентності лабораторій при проведенні ними певних вимірювань, з видачею відповідного Свідоцтва на добровільних засадах;
 • впровадження Української системи добровільного оцінювання стану вимірювань шляхом аудиту та моніторингу системи вимірювань на відповідність вимогам ДСТУ ISO 10012 з видачею Свідоцтва на добровільних засадах.
Напишіть нам