Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Сертифікація

Що таке сертифікація?

Сертифікація - процедура, за допомогою якої визначений в установленому порядку орган документально засвідчує відповідність продукції, систем якості, систем управління якістю, систем управління довкіллям, персоналу встановленим законодавством вимогам.

Що таке система УкрСЕПРО?

Система УкрСЕПРО - це державна система української сертифікації продукції.

Що таке підтвердження відповідності?

Підтвердження відповідності - видача документа (декларація про відповідність або сертифікат відповідності) на основі рішення, яке приймається після проведення відповідних (необхідних) процедур оцінки відповідності, що довели виконання встановлених вимог.

Що таке свідоцтво про визнання відповідності?

Свідоцтво про визнання відповідності - документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності (сертифікатів) продукції вимогам, встановленим законодавством України.

Що таке декларація про відповідність?

Декларація про відповідність - документально оформлена в установленому порядку заява виробника, де дається гарантія відповідності продукції вимогам, встановленим законодавством України.

Що таке знак відповідності?

Знак відповідності - захищений в установленому порядку знак, що застосовується або виданий відповідно до правил системи сертифікації, який показує, що забезпечується необхідна певність у тому, що продукція, процес чи послуга відповідають конкретному стандарту чи іншому нормативному документу.

Що таке декларування відповідності?

Декларування відповідності - процедура, за допомогою якої виробник або уповноважена ним особа під свою повну відповідальність, документально засвідчує, що продукція відповідає встановленим законодавством вимогам.

Що таке СЄ маркування?

СЄ маркування - знак, що вказує на відповідність продукції вимогам європейських регламентів, в якості яких виступають директиви Європейського союзу, що встановлюють загальні вимоги та правила підтвердження відповідності для відповідних груп продукції. Продукція, виробництво якої регулюється директивами Європейського Союзу та задовольняє їх вимогам, маркується знаком «СЄ».

Що таке оцінка відповідності?

Оцінка відповідності - доказування, що встановлені вимоги до продукції, процесу, системи, особи або органу виконано шляхом випробування, здійснення контролю або сертифікації.

Що таке сертифікат відповідності?

Сертифікат відповідності - документ, який підтверджує, що продукція, системи якості, системи управління якістю, системи управління довкіллям, персонал, відповідає встановленим вимогам конкретного стандарту чи іншого нормативного документа, визначеного законодавством

Що таке свідоцтво про визнання відповідності?

Свідоцтво про визнання відповідності - документ, що засвідчує визнання іноземних документів про підтвердження відповідності (сертифікатів) продукції вимогам, встановленим законодавством України.

Де можна отримати інформацію щодо переліку продукції, що підлягає обов'язкової сертифікації?

Інформацію щодо змісту «Переліку продукції, що підлягає обов'язковій сертифікації» можна отримати в ДП «Херсонстандартметрологія», органах по сертифікації. З питань придбання «Переліку...» звертатись до відділу стандартизації за тел. (552) 41 04 80.

До якої організації слід звернутися для виконання робіт із сертифікації тієї чи іншої продукції (послуг)?

Інформація щодо організацій, які проводять роботи із сертифікації продукції та послуг, надається Реєстром УкрСЕПРО (ДП «УкрНДНЦ») за телефоном (044) 537 35 76

Яким чином можна перевірити чинність сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання та інших документів?

Чинність сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання, інших документів можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО (ДП «УкрНДНЦ») за телефоном (044)537 35 76 або на сайті www.ukrndnc.org.ua (Реєстр УкрСЕПРО)

Напишіть нам