Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Що ж таке законодавча метрологія?

Що ж таке законодавча метрологія?
06/12/2017
Що ж таке законодавча метрологія?
1602/2018
На нашому Веб-сайті в розділі Стандартизація в підрозділі Перелік стандартів, які надійшли до фонду НД в лютому місяці  2018 року розміщений перелік нових стандартів, якими нещодавно поповнився  фонд нормативних документів  ДП «Херсонстандартметрологія» і відтепер ви можете їх замовити.  З питань замовлення  нормативних документів звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-а, кімн. 203, тел. (0552) 41 04 80, e-mail: rita@khcsm.org.ua
детальніше >
До уваги виробників! На нашому Веб-сайті розміщений перелік нових стандартів
1302/2018
Національне агентство з акредитації України (НААУ) закликає поділитися своїми успіхами із міжнародною спільнотою https://naau.org.ua/
детальніше >
Національне агентство з акредитації України (НААУ) закликає поділитися своїми успіхами із міжнародною спільнотою

Законодавча метрологія – це частина метрології, що містить законодавчі акти, правила, вимоги та норми, які регламентуються і контролюються державою для забезпечення єдності вимірювань

Закон України «Про метрологію та метрологічну діяльність» (редакція від 02.08.2017) №1314-18 (далі – Закон) визначів види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки і які віднесено до сфери законодавчо регульованої метрології.

Відповідно до цього Закону сфера законодавчо регульованої метрології охоплює такі види діяльності:

1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;

2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;

3) контроль стану навколишнього природного середовища;

4) контроль безпеки умов праці;

5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;

6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;

7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, телекомунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);

8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;

9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;

10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;

11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;

12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;

13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.

Законодавча метрологія базується  на правових вимогах до  вимірювань, одиниць вимірювання, вимірювальних приладів, систем та методів тощо. Вся ця діяльність спрямована для забезпечення певного  рівня довіри до результатів вимірювань і виконується державними підприємствами або від імені держави.

Законодавча метрологія використовує всі досягнення метрології і стосується не тільки процесу торгівлі,  а й захисту населення й суспільства взагалі від наслідків недостовірних вимірювань.

  Держава приділяє особливу увагу до результатів вимірювань. Це дуже важливо для запобігання конфлікту  інтересів щодо результатів вимірювань, коли ситуація вимагає втручання неупередженого арбітра.

Всі ці різні функції мають одну спільну рису: відповідність законодавству залежить від якості результатів вимірювання. Саме тому процес вимірювання має велике значення для держави. Розробка законів та регламентів, контроль над вимірюваннями через ринковий нагляд та створення і забезпечення функціонування інфраструктури, що могла б забезпечити точність таких вимірювань є важливою функцією держави.

І, нарешті, законодавча метрологія покликана забезпечувати довіру до результатів вимірювання. Точні та надійні засоби вимірювальної техніки  можуть використовуватись для цілого ряду метрологічних завдань. Ті завдання, що забезпечують захист  державних інтересів, захист життя та охорони здоров’я громадян, безпеки та правопорядку, захист споживачів та довкілля, податків та чесної торгівлі, або такі, що прямо чи опосередковано впливають на життя громадян, потребують використання засобів вимірювальної техніки, за якими здійснюється метрологічний нагляд.

З питань метрології  звертайтесь за адресою: м. Херсон, вулю. Смольна, 134-а, тел. (0552) 41 04 62, моб. 050 49 48 676

Поділитися статею:
Напишіть нам