Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Підтвердити технічну компетентність вимірювальної лабораторії - в ДП «Херсонстандартметрологія» це просто.

Підтвердити технічну компетентність вимірювальної лабораторії - в ДП «Херсонстандартметрологія»  це просто.
12/02/2019
Підтвердити технічну компетентність вимірювальної лабораторії - в ДП «Херсонстандартметрологія» це просто.
2505/2020
Впродовж 4-х місяців з початку 2020 року фахівці випробувального центру продукції Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» прийняли на випробування 468 зразків продукції, з них по договірних роботах – 427 зразків, за рішенням органу з сертифікації – 41 зразок.   Фахівці провели 5 054 випробування продукції, видали 468 протоколів випробувань. За результатами випробувань вимогам нормативних документів не відповідало 4 зразки продукції. До того ж  перевірено 70 зразків продукції на вміст ГМО, в одному із зразків виявлено вміст ГМО. Крім того, фахівці взяли участь в 15 раундах Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР). Для 4-х фахівців підприємства області проведено…
детальніше >
У випробувальному центрі продукції ДП «Херсонстандартметрологія» провели понад 5 тисяч випробувань
1905/2020
Впродовж 4-х місяців 2020 року фахівці сектору метрологічного забезпечення Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» встановили та документально підтвердили технічну компетентність 43 лабораторій в Херсонській області, що виконують вимірювання. Крім того, фахівці відповідно до вимог СОУ РЧ 74.9-02568648-001:2015 провели оцінювання стану вимірювань в 15 вимірювальних лабораторіях, здійснили моніторинг фактичного стану вимірювань в 28 вимірювальних лабораторіях. З метою незалежного підтвердження запровадження та оцінки відповідності системи керування вимірюваннями вимогам, встановленим ДСТУ ISO 10012:2005, фахівці провели моніторинг фактичного стану вимірювань в двох вимірювальних лабораторіях. До того ж фахівці надали для одного підприємства інформаційно-консультаційні послуги щодо підготовки комплекту документів для документального…
детальніше >
В Херсонській області підтвердили технічну компетентність 43 лабораторії, що виконують вимірювання

Справа в тому, що Законом України від 05.06.2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі - Закон), що набрав чинності 01.01.2016 р., проведення атестації вимірювальних лабораторій у державній метрологічній системі не передбачено. Оскільки проведення атестації не передбачено, то залишається тільки акредитація.

Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», акредитації підлягають випробувальні лабораторії, які за наявності технічного регламенту на продукцію проводять оцінку її відповідності вимогам технічного регламенту.

За відсутності технічних регламентів проводиться добровільна оцінка відповідності продукції. Для проведення добровільної оцінки відповідності продукції акредитація випробувальних лабораторій не є обов’язковою.

Тобто, система акредитації є добровільною, окрім визначених за­конами України випадків. За відсутності певних вимог законів для бізнеса повинно бути бажання провести акредитацію лабораторії. Тоді основним чинником для прийняття рішення щодо акредитації лабораторії є економічний чинник.

Для інших видів діяльності, до яких законодавчі вимоги щодо акредитації лабораторій відсутні, повноваження центральних органів виконавчої влади вповноважувати підприємства та організації на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, законами не визначені.

До лабораторій, що здійснюють «інші види діяльності», можна віднести такі:

а) лабораторії, що здійснюють певні вимірювання (випробування) до проведення процедур оцінки відповідності або державного контролю, наприклад, при проведенні внутрішнього контролю в процесі виробництва;

б) лабораторії, які здійснюють діяльність у сфері законодавчо регульованої метрології, не пов’язану з оцінкою відповідності продукції.

Згідно з визначенням, наведеним у Законі України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», продукція — це речовина, препарат або товар, виготовлений під час ви­робничого процесу.

Під поняття «продукція» не підпадають: біоматеріали людини; об’єкти навколишнього природного середовища; фактори виробничого середовища та трудового процесу; заходи з охорони праці та техніки безпеки; будь-які об’єкти, які вже введені в експлуатацію (транспортні засоби, дороги, електрообладнання, засоби індивідуального захисту тощо).

Поняття «оцінка відповідності продукції» взагалі не може бути застосоване до топографо-геодезичних, картографічних та гідрометеорологічних робіт, робіт із землеустрою; робіт, пов’язаних із визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови; робіт із забезпечення технічного захисту інформації.

в) лабораторії, що виконують вимірювання поза сферою законодавчо регульованої метрології, наприклад, при:

- проведенні контролю якості матеріальних та енергетичних ресурсів;

- проведенні контролю якості телекомунікаційних послуг;

- визначенні показників продукції, що не передбачені технічними регламентами або державними санітарними нормами.

Для цих лабораторій основним чинником щодо підтвердження технічної компетентності можуть стати вимоги замовника.

У цьому випадку «Замовник» — це поняття збірне. Замовником може стати будь-яка організація (установа, підприємство), яка використовує результати вимірювань (випробувань). Це можуть бути вищестоящі організації, перед якими звітують, контролюючі організації, що контролю­ють певні види діяльності та видають документи дозвільного характеру, та організації, що є замовниками продукції.

Вимоги замовника можуть бути різними.

Якщо замовник вимагає проведення акредитації лабораторії, слід її провести.

Якщо замовникам буде достатньо іншого виду підтвердження технічної компетентності, то для таких лабораторій державні підприємства, що належать до сфери управління Мінекономрозвитку (метрологічні центри), пропонують проведення на добровільних засадах різних видів оцінювання та визнання вимірювальних можливостей.

Єдиного загальнодержавного порядку проведення цих робіт не існує, оскільки це не передбачено законодавством в галузі метрології. Інформацію щодо по­рядку проведення зазначених робіт можна отримати на офіційному сайті державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в статті «Інформація для лабораторій».

Визнані у такий спосіб вимірювальні можливості будуть документаль­ним засвідченням того, що вимірювальні підрозділи незалежні від замов­ників, що використовують результати вимірювань, мають дієву систему керування вимірюваннями, технічно компетентні та здатні отримувати до­стовірні результати вимірювань, характеристики похибок або невизна­ченість яких відомі.

Визнані у такий спосіб вимірювальні можливості будуть документаль­ним засвідченням того, що вимірювальні підрозділи незалежні від замов­ників, що використовують результати вимірювань, мають дієву систему керування вимірюваннями, технічно компетентні та здатні отримувати до­стовірні результати вимірювань, характеристики похибок або невизна­ченість яких відомі.

Навіть за відсутності законодавчих вимог, вимог замовників, а також бажання підприємств визнати вимірювальні можливості лабораторій не є остаточним.

У будь-якому разі лабораторії можуть виконувати вимірювання, не пов’язані з оцінкою відповідності продукції, лише за умови виконання вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в частині оцінки відповідності та повірки засобів вимірювальної техніки.

За відсутності законодавчих вимог та вимог замовників оцінювання та визнання вимірювальних можливостей лабораторій можна провести за власним бажанням для використання в рекламних цілях, при участі у торгах, тендерах тощо.

В січні місяці 2019 року фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» відповідно до вимог СОУ РЧ 74.9-02568648-001:2015 провели оцінювання стану вимірювань в 9 вимірювальних лабораторіях, здійснили моніторинг фактичного стану вимірювань в 5-х лабораторіях.

При визначенні необхідності та виборі виду підтвердження технічної компетентності лабораторій підприємствам слід керуватися такими основними чинниками:

по-перше — закон,

по-друге — вимоги замовника,

по-третє — економічна доцільність.

З питань підтвердження технічної компетентності лабораторій, що виконують вимірювання, звертатись до фахівців сектору метрологічного забезпечення за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-А,  кімн. 114, тел. (0552) 41 04 68

Поділитися статею:
Напишіть нам