Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Новини

1208/2016
Інформація Органу з сертифікації продукції та послуг та оцінки відповідності
Фахівці Органу з сертифікації продукції та послуг та оцінки відповідності ДП «Херсонстандартметрологія» впродовж 7 місяців 2016 року видали 182 сертифікати на продукцію та послуги. З них 47 сертифікатів на харчову продукцію, 53 сертифікати на промислову продукцію, 42 сертифікати на готельні послуги, 36 сертифікатів на послуги харчування. Крім того, провели 103 технагляди за виробництвом сертифікованої продукції. Впродовж 7 місяців поточного року до Органу з сертифікації продукції та послуг надійшло 60 заявок на добровільну сертифікацію харчової та 93 заявок на добровільну сертифікацію промислової продукції. З питань проведення сертифікації та оцінки відповідності продукції та послуг звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-а,…
детальніше >
1008/2016
Впродовж 7 місяців 2016 року фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Херсонстандартметрологія») виготовили 133 офіційних копії нормативних документів для 63 суб\'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, актуалізовано 1 155 нормативних документів для 51 підприємства області. З метою сприяння розробці та впровадженню нових видів інноваційної та конкурентоспроможної продукції укладено 31 договір на абонементне обслуговування підприємств області. Крім того, перевірено та поставлено на облік 28 одиниць технічних умов та 41 одиницю змін до технічних умов у зв\'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства. Станом на 04.08.2016 р. фонд нормативних документів налічує 20 195 найменувань нормативних…
детальніше >
Виконуємо завдання стандартизації в області
0308/2016
Як повідомляють фахівці ДП «Херсонстандартметрологія», ці стандарти гармонізовані з відповідними нормами Європейського Союзу і прийняті наказом № 125 від 29 квітня 2016 року Національного органу стандартизації - ДП \"Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості\": ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення; ДСТУ ISO 50003:2016 (ISO 50003:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50004:2016 (ISO 50004:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту; ДСТУ ISO 50006:2016 (ISO 50006:2014, IDT) Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання…
детальніше >
Набувають чинності національні стандарти з енергоаудиту будівель та енергоменеджменту
0308/2016
З 05 серпня 2016 року набирає чинностi Постанова Кабінету Міністрів України № 1193 від 16 грудня 2015 року «Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об'ємом у готову упаковку» Цей Технiчний регламент встановлює вимоги до деяких товарiв, якi фасуються за масою та об'ємом у готову упаковку. Дiя цього Технiчного регламенту поширюється на упакованi одиницi з постiйним номiнальним вмiстом, що мiстять товари, якi призначенi для продажу та: вiдповiдають значенням, визначеним пакувальником до моменту пакування; вираженi в одиницях маси чи об'єму; мають масу або об'єм не менш як 5 грамiв чи мiлiлiтрiв та не бiльш як 10…
детальніше >
Про затвердження Технічного регламенту щодо деяких товарів, які фасують за масою та об’ємом у готову упаковку
2507/2016
Генеральний директор ДП «Херсонстандартметрологія» Микола Курдюмов візьме участь у роботі колегії ОДА Завтра, 26 липня, розпочнеться засідання колегії обласної державної адміністрації, під час засідання якої розглядатимуться питання щодо роботи структурних підрозділів облдержадміністрації, місцевих органів центральної виконавчої влади щодо забезпечення виконання показників соціально-економічного розвитку за січень-березень 2016 року і перше півріччя в цілому та додаткових заходів щодо поліпшення соціально-економічної ситуації в області у ІІІ кварталі поточного року. Також говоритимуть про стан підготовки підприємств житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та об`єктів соціальної сфери до опалювального сезону 2016-2017 року. Окрім цього, розглянуть питання стану виконання завдань з відбору кандидатів для проходження військової служби за…
детальніше >
Микола Курдюмов візьме участь у роботі колегії ОДА
2207/2016
Два фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» пройшли сертифікацію органом сертифікації персоналу у відповідності до «Порядку сертифікації персоналу» та отримали сертифікати компетентності аудитора щодо оцінки відповідності у сфері дії технічного регламенту безпеки машин (модулі (процедури) оцінки відповідності: здійснення внутрішнього контролю виробництва машин; проведення перевірки типу) та технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання. Модулі (процедури) оцінки відповідності останнього - А (внутрішній контроль виробництва), В, С, їх модифікації та можливі комбінації). З питань оцінки відповідності продукції звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-а, к. 207, тел.(0552) 41-04-70, 41-04-71, 41-04-73, факс(0552) 41 04 69 e-mail: sert@khcsm.org.ua    
детальніше >
Фахівці ДП Херсонстандартметрологія пройшли сертифікацію органом сертифікації персоналу
2107/2016
Впродовж першого півріччя поточного року фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» в сфері метрології здійснили повірку 57 888 одиниць засобів вимірювальної техніки (ЗВТ), атестували 1 285 одиниць обладнання. Для метрологічних структурних підрозділів ДП «Херсонстандартметрологія» придбано 4 еталони. Основне призначення еталонів - бути матеріальною базою для відтворення та збереження одиниць фізичних величин. Еталонна база ДП «Херсонстандартметрологія» на теперішній час має 161 вихідний еталон та 374 робочих еталони. ДП «Херсонстандартметрологія» атестоване на проведення вимірювань у сфері та поза сферою поширення державного метрологічного нагляду та уповноважено на проведення повірки (калібрування) засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). На підприємстві триває робота з повірки засобів вимірювальної техніки (ЗВТ). З питань…
детальніше >
Інформація метрологічних підрозділів
2107/2016
Впродовж першого півріччя 2016 року випробувальним центром продукції ДП «Херсонстандартметрологія» прийнято на випробування 918 зразків продукції. Проведено 7 600 випробувань, видано 918 протоколів випробувань. Не відповідало вимогам нормативних документів 30 зразків продукції. Крім того, фахівцями випробувального центру проведено стажування на робочому місці для 9 фахівців підприємств області. Випробувальний центр продукції взяв участь у 7 раундах Програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірювань (МПР), що підтверджує високий рівень компетентності лабораторій випробувального центру продукції ДП «Херсонстандартметрологія». З питань проведення досліджень продукції звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134а, тел. (0552 ) 41 04 74, факс (0552 ) 41 04 75 e-mail: lab@khcsm.org.ua
детальніше >
Результати лабораторних досліджень
2007/2016
Фахівці Органу з сертифікації продукції та послуг та оцінки відповідності ДП «Херсонстандартметрологія» впродовж першого півріччя 2016 року видали 142 сертифікати на продукцію та послуги, з них 29 сертифікатів на харчову продукцію, 53 сертифікати на промислову продукцію, 32 сертифікати на готельні послуги, 26 сертифікатів на послуги харчування. Крім того, провели 80 технаглядів за виробництвом сертифікованої продукції. Впродовж першого півріччя поточного року до Органу з сертифікації продукції та послуг надійшло 42 заявки на добровільну сертифікацію харчової та 89 заявок на добровільну сертифікацію промислової продукції. З питань проведення сертифікації та оцінки відповідності продукції та послуг звертатись за адресою: м. Херсон, вул. Смольна, 134-а,…
детальніше >
Результати роботи відділу сертифікації
2007/2016
У першому півріччі 2016 року фахівці Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (ДП «Херсонстандартметрологія») виготовили 118 копій нормативних документів для 57 суб'єктів підприємницької діяльності всіх форм власності, актуалізовано 941 нормативний документ для 42 суб'єктів підприємницької діяльності області. З метою сприяння розробці та впровадженню нових видів інноваційної та конкурентоспроможної продукції укладено 31 договір на абонементне обслуговування підприємств області. Крім того, перевірено та поставлено на облік 25 одиниць технічних умов та 26 одиниць змін до технічних умов у зв'язку з приведенням їх у відповідність до чинного законодавства. Замовити офіційні копії нормативних документів, отримати допомогу з питань розробки технічних умов…
детальніше >
Інформація відділу стандартизації
1907/2016
Фахівці відділу сертифікації Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» 13.07.2016 року провели навчальний семінар для працівників Державного підприємства «Херсонський завод суднового обладнання та судової арматури» (ДП «Судмаш»), що на Карантинному остові, 1. Тема навчального семінару - нова версія стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». В ході навчального семінару докладно розглянуто неофіційний переклад нової версії стандарту ISO 9001:2015 «Системи управління якістю. Вимоги». В процесі обговорення доповідачі відповідали на запитання слухачів. Семінар проходив в атмосфері емоційної зацікавленості та інтелектуальної творчості. Всі, хто бажав, отримали можливість висловити свою особисту думку із винесених на обговорення питань. По завершенні семінару слухачі…
детальніше >
Навчальний семінар по новій версії стандарту ISO 9001:2015
1807/2016
Сьогодні, 15 липня, фахівці ДП «Херсонстандартметрологія» взяли участь у навчальному семінарі із впровадження змін до Постанови КМУ від 11 березня 2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акту». Організатором семінару виступила Херсонська обласна адміністрація та Державна регуляторна служба України. Навчальний семінар організований для держслужбовців та посадових осіб місцевого самоврядування Херсонщини, під час якого експерти Програми USAID «Лідерство в економічному врядуванні» (ЛЕВ) навчали новітнім інструментам державного управління, застосування нової методики обраховування витрат малого бізнесу на виконання державного регулювання - М-тест. Голова ОДА, вітаючи учасників семінару, висловив подяку організаторам заходу та наголосив на важливості проведення…
детальніше >
Участь у навчальному семінарі для держслужбовців та посадових осіб
Напишіть нам