Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Генеральний директор ДП «Херсонстандартметрологія» Микола Курдюмов взяв участь у Міжнародному форумі з питань технічного регулювання

Генеральний директор ДП «Херсонстандартметрологія» Микола  Курдюмов взяв участь у Міжнародному форумі з питань технічного регулювання
10/10/2018
Генеральний директор ДП «Херсонстандартметрологія» Микола Курдюмов взяв участь у Міжнародному форумі з питань технічного регулювання
1202/2019
Справа в тому, що Законом України від 05.06.2014 р. № 1314-VII «Про метрологію та метрологічну діяльність» (далі - Закон), що набрав чинності 01.01.2016 р., проведення атестації вимірювальних лабораторій у державній метрологічній системі не передбачено. Оскільки проведення атестації не передбачено, то залишається тільки акредитація. Відповідно до Закону України «Про технічні регламенти та оцінку відповідності», акредитації підлягають випробувальні лабораторії, які за наявності технічного регламенту на продукцію проводять оцінку її відповідності вимогам технічного регламенту. За відсутності технічних регламентів проводиться добровільна оцінка відповідності продукції. Для проведення добровільної оцінки відповідності продукції акредитація випробувальних лабораторій не є обов’язковою. Тобто, система акредитації є добровільною, окрім визначених за­конами…
детальніше >
Підтвердити технічну компетентність вимірювальної лабораторії - в ДП «Херсонстандартметрологія» це просто.
0502/2019
Сьогодні в Україні є багато стандартів мовою оригіналу - англійською. Це цілком нормальна світова практика. Прийняття міжнародних та європейських стандартів методом підтвердження мовою оригіналу не суперечить вимогам чинного законодавства. Законом «Про стандартизацію» визначено, що національні стандарти та кодекси усталеної практики приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації. Прийняття міжнародних та регіональних стандартів як національних методом підтвердження дозволяє скоротити терміни їх прийняття, а також фінансові витрати, необхідні для прийняття їх методом перекладу, у тому числі державного бюджету. Крім того, цим законом також визначено, що роботи із стандартизації фінансуються їх замовниками. Відповідно до…
детальніше >
Стандарти мовою оригіналу - світова практика

9 жовтня Генеральний директор ДП «Херсонстандартметрологія» Микола Курдюмов взяв участь у Міжнародному форумі з питань технічного регулювання “Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації.

Організатор Форуму державне підприємство «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (ДП «Укрметртестстандарт»).

Форум проходив 9-10 жовтня 2018 року під егідою Міністерства економічного розвитку і торгівлі України (Мінекономрозвитку).

Форум став місцем зустрічі новаторів, виробників провідних інноваційних технологій, представників підприємств, експертів у галузі технічного регулювання, представників авторитетних міжнародних організацій та громадських платформ.

10 жовтня 2018 року представники комерційного сектору мали можливість долучитися до «Діалогу з бізнесом», який відбувся у Києві під час Міжнародного форуму «Роль стандартів та технічних регламентів для забезпечення сталого розвитку економіки України в умовах глобалізації».

Програма Форуму передбачала в себе основну сесію та три паралельні панельні дискусії.

Основна сесія включала наступні питання: 

-       "Стандарти та технічні регламенти для безпеки життя, довкілля, енергоефективності та інформаційної безпеки"

-       “Стандарти і технічні регламенти для майбутнього України”

-       “Внесок ДП “Укрметртестстандарт” в розвиток конкурентоспроможної економіки України”

-       “Українське середовище малого та середнього підприємництва та переваги реформування інфраструктури якості”

-       “Попередні результати дослідження щодо експортного потенціалу України та її відповідності інфраструктурі якості ЄС”

-       “Роль акредитації для торгівлі та промисловості - акредитація в Європі та Німеччині”

-       “Шведський досвід: інструмент консультацій для уникнення технічних бар'єрів у торгівлі”

-       “Шведський досвід: інструмент консультацій для уникнення технічних бар'єрів у торгівлі”

-       “Міжнародна практика та досвід з використанням схем акредитації ISO 50001”

-       “Системний підхід до питань енергоспоживання. Впровадження стандарту систем енергоменеджменту в промисловості України”

Панельна дискусія №1:

-       "Стандарти для конкурентоспроможності та сталого розвитку"

-       “Скасування в Україні радянських стандартів – вимога євроінтеграційних змін та подальшого розвитку країни”

-       “Посилення інституційної спроможності українського національного органу стандартизації – TWINNING проект між Україною, Німеччиною, Австрією, Румунією та Іспанією”

-       “Стандартизація Литви: сучасний стан та майбутнє”

-       “Реалізація програми ITU C&I”

-       “Серія стандартів ISO 50000. Світовий досвід впровадження, стан в Україні”

-       “Активна участь технічних комітетів України в роботі комітетів IEC – дієва можливість підвищення конкурентоспроможності українських виробників”

-       “Застосування міжнародних стандартів ISO серії 9000 та 10000 для підвищення конкурентоспроможності підприємств (організацій)”

-       “Роль міжнародних та європейських стандартів у розбудові єдиного цифрового ринку ЄС”

-       “Досвід впровадження міжнародних та європейських стандартів в АТ “Укртрансгаз”. Як стандарти ISO допомагають у взаємовідносинах із міжнародними фінансовими організаціями”

Панельна дискусія №2

-       "Метрологія та невпинна еволюція Міжнародної системи одиниць"

-       “Розвиток метрологічної системи України для забезпечення єдності вимірювань у державі”

-       “Інновації в метрології – ринкові переваги для бізнесу (на прикладі паливно-енергетичного сектору економіки України)”

-       “Сучасний стан та перспективи розвитку еталонної бази акустичних величин”

-       “Еволюція основних одиниць SI та їх реалізація в ННЦ “Інститут метрології”

-       “Рівень еквівалентності державного еталона одиниці об'єму газу в порівнянні з еталонами інших країн та метрологічна простежуваність результатів вимірювань до засобів обліку природного газу”

-       “Роль метрології у подовженні ресурсу роботи атомних реакторів в Україні”

-       “Інновації та метрологія на ВАТ “Меридіан” ім. С.П.Корольова”

-       “Досвід фірми “СЕМПАЛ” в проходженні процедури оцінки відповідності вимогам європейської директиви 2014/32/EU (модулі B+D)”

Панельна дискусія №3

-       "Оцінка відповідності та акредитації для подолання технічних бар'єрів в торгівлі"

-       “Поточний стан та перспективи розвитку національної системи акредитації України”

-       “ISO 50001. Схема акредитації/досвід - практичні питання для органів сертифікації та аудиторів”

-       “Можливості використання процедури оглядів торговельної політики членів СОТ для підвищення обізнаності українських підприємств про умови міжнародної торгівлі, включаючи особливості технічного регулювання”

-       “Впровадження в Україні вимог нової редакції міжнародного стандарту ISO/IEC 17025. Поточний стан та подальша робота”

-       “Досвід випробувальної служби УкрТЕСТ у впровадженні нової редакції стандарту ДСТУ ISO/EN 17025”

-       “Оцінка відповідності продукції легкої промисловості та засобів індивідуального захисту”

-       “Акредитація як інструмент отримання нових ринків збуту продукції та послуг”

-       "Роль технічного регулювання для експорту української промислової продукції"

-       “Експортна стратегія України: роль технічного регулювання в конкурентоспроможності перспективних секторів”

-       “Вирішення питання доступу української електротехнічної продукції до європейського ринку та ринків інших країн. Досвід ДП “Укрметртестстандарт”

-       “Нове законодавче поле України у сфері технічного регулювання та можливості для посилення конкурентної та експортної спроможності української продукції”

-       “Загальна операційна процедура ринкового нагляду та її вплив на експорт продукції Боснії та Герцеговини”

-       “Фінансовий механізм Проекта UNIDO/GEF UKR IEE: підвищення конкурентоспроможності експортоорієнтованої промисловості шляхом використання доступного фінансування енергоефективних заходів”

-       “Переваги від використання технічного регулювання для малого та середнього бізнесу”

-       “Забезпечення ефективного управління майном державних підприємств сфери технічного регулювання”

-       “Переваги використання технічного регулювання для малого та середнього бізнесу”

-       “Порівняння кращих практик для забезпечення оптимальної позиції України”

-       “Заходи з підвищення поінформованості громадськості в Боснії та Герцеговині та вигоди для економічних операторів (зокрема, малого і середнього бізнесу) та споживачів”

Відкрив форум заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі України Юрій Бровченко.

У своєму слові Юрій Бровченко окреслив головні напрями і досягнення реформування системи сертифікації та технічного регулювання в Україні, що реалізується Мінекономрозвитку.

Впродовж останніх чотирьох років ми активно здійснюємо реформу законодавства та інфраструктури сфери технічного регулювання, стандартизації та метрології. Ця реформа має на меті підвищення безпеки, якості і конкурентоспроможності української продукції, захист життя та здоров’я громадян, спрощення умов ведення бізнесу, впровадження інновацій шляхом застосування правил, викладених в міжнародних стандартах, усунення технічних бар’єрів в торгівлі”, - підкреслив заступник Міністра.

Він також зазначив, що реформована у відповідності до світових зразків технічних регламентів українська система технічного регулювання буде все більше визнаною на європейському та світовому рівні, що у свою чергу стане міцним підґрунтям для сталого розвитку економіки України.

У своєму зверненні до учасників Форуму заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі Юрій Бровченко також окреслив головні здобутки реформування сфери технічного регулювання.

Поділитися статею:
Напишіть нам