Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

ЧИ МОЖНА ВИРОБНИКАМ КОРИСТУВАТИСЯ СКАСОВАНИМИ ГОСТАМИ?

ЧИ МОЖНА ВИРОБНИКАМ КОРИСТУВАТИСЯ СКАСОВАНИМИ ГОСТАМИ?
10/06/2016
ЧИ МОЖНА ВИРОБНИКАМ КОРИСТУВАТИСЯ СКАСОВАНИМИ ГОСТАМИ?
0912/2019
Впродовж 11 місяців 2019 року фонд нормативних документів Державного підприємства «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» поповнено  на 68 нормативних документів і тепер він налічує  20 430  найменування стандартів.  Для  176 підприємств області виготовлено  491 офіційну копію нормативних документів, для 85 підприємств області впродовж  11 місяців 2019 року актуалізовано 2050 нормативних документів. Крім того,  фахівці сектору стандартизації та репутаційного менеджменту надали методичну допомогу з розробки технічних умов для 146 підприємств області, взяли на облік  12 одиниць технічних умов та 71 одиницю змін до технічних умов. Для придбання офіційних  копій нормативних документів та поставлення на облік  технічних умов на продукцію та послуги  звертатись за адресою м. Херсон, вул. Смольна, 134-А,  кімн. 203, тел.…
детальніше >
Стандартизація: 176 підприємств області забезпечені офіційними копіями нормативних документів
0412/2019
Туризм є однією з галузей економіки України, що активно розвивається. Пріоритетний напрям розвитку в’їзного та внутрішнього туризму є важливим чинником підвищення якості життя в Україні, утворення додаткових робочих місць, поповнення валютних запасів держави та підвищення її авторитету на міжнародному рівні. З метою   підвищення   рівня   туристичного   обслуговування, сприяння   споживачам   у  свідомому  виборі  туристичних  послуг, забезпечення рівних можливостей суб'єктам  туристичної  діяльності на ринку туристичних послуг,  забезпечення захисту прав і законних інтересів,  життя,  здоров'я та майна громадян,  підвищення  рівня екологічної    безпеки    об'єктам    туристичної   інфраструктури присвоюються категорії якості та рівня обслуговування. Категорії готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення…
детальніше >
До уваги керівників готелей та інших об’єктів, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання)!

Законом України від 05.06.2014 № 1315-УІІ «Про стандартизацію» до національного законодавства України як держави-члена Світової організації торгівлі (С0Т) імплементовано положення Угоди С0Т про технічні бар\'єри в торгівлі, впроваджено міжнародні та європейські принципи стандартизації.

Відповідно до них національні стандарти застосовуються на добровільній основі, окрім випадків, коли обов\'язковість їх застосування встановлено нормативно-правовими актами, безпосередньо чи шляхом посилання на них в інших документах.

Тобто законодавством передбачено, що після прийняття національним органом стандартизації (НОС) проекту національного стандарту він становиться національними стандартом, який застосовується безпосередньо чи шляхом посилання на нього в інших документах.

Якщо Г0СТ скасовано НОС, він вже не має статусу НД, а є звичайним «текстом». Але потрібно враховувати, що стандарт установлює для загального і неодноразового використання правила, настанови або характеристики щодо діяльності чи її результатів та спрямований на досягнення оптимального ступеня впорядкованості в певній сфері.

Тобто за умови добровільності застосування стандарту, але з метою мати будь-які інструкцію, правила тощо, які впорядковують діяльність у тій чи іншій сфері, може застосовуватися нечинний ГОСТ (національний стандарт), якщо на нього не передбачається робити посилання у відповідній сфері діяльності. При цьому потрібно зазначити, що прикінцевими та перехідними положеннями Закону визначено, що міждержавні стандарти (ГОСТ), що діяли на момент набрання чинності Угодою про проведення узгодженої політики у галузі стандартизації, метрології та сертифікації від 13 березня 1992 року, застосовуються як національні стандарти до їх заміни на національні стандарти чи скасування в Україні.

Ураховуючи зазначене вище, можна стверджувати, що виробники можуть застосовувати скасовані ГОСТ у своїй господарській діяльності та для своїх професійних потреб як звичайні інструкцію, правила тощо, але не можуть робити посилання на такі ГОСТ.

Водночас, виробник має усвідомлювати переваги застосування чинного національного стандарту, який відповідає законодавству, до якого вчасно внесено зміни, який адаптовано до сучасних досягнень науки і техніки, вимог міжнародних, регіональних стандартів та сприяє підвищенню конкурентоспроможності продукції.

(За матеріалами ДП «Львівстандартметрологія»)

 

Поділитися статею:
Напишіть нам