Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

01.01.2019 спливає чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ до 1992 року мають бути скасовані.

01.01.2019 спливає чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ до 1992 року мають бути скасовані.
09/11/2018
01.01.2019 спливає чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ до 1992 року мають бути скасовані.
1311/2018
Цей перелік визначено у Додатку ІІ «Речовини або продукти, що спричиняють алергію або непереносимість» Регламенту № 1169/20116 1. Злаки, що містять рослинні білки, а саме: пшениця, жито, ячмінь, овес, пшениця спельта, камут або їхні гібридні види та продукти, за винятком: — сиропу з глюкози на основі пшениці включно з декстрозою, — мальтодекстрини на основі пшениці, — сиропу з глюкози на основі ячменю, — зернових, що використовуються для виробництва алкогольних продуктів перегонки, включно з етиловим спиртом сільськогосподарського походження; 2. Ракоподібні та продукти з ракоподібних; 3. Яйця та продукти з яєць; 4. Риба та продукти з риби, за винятком: — рибного желатину,…
детальніше >
До уваги споживачів! Перелік речовин або продуктів, які можуть спричиняти алергію або непереносимість
1211/2018
Одним із надійних засобів захисту споживачів харчових продуктів є система НАССР (Hazard Analysis and Critical Control Points). Система ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів. Вона гарантує безпечність продукції на повному шляху харчового ланцюжка та надає змогу виявити усі критичні точки, які можуть вплинути на безпечність кінцевого продукту, усунути шкідливі фактори та контролювати повний процес виробництва. Система НАССР є обов’язком в рамках законодавства більшості цивілізованих країн, таких як: країни Євросоюзу, США, Канада, Японія, Нова Зеландія тощо. Вже 20 вересня 2019 року настає кінцева дата, коли система безпечності харчової продукції НАССР має бути впроваджена на всіх…
детальніше >
Впровадження системи НАССР - інструмент захисту репутації виробника.

Реформа системи технічного регулювання в Україні має велике значення як для бізнесу, так і для окремих споживачів. Ми переходимо від застарілої системи контрою якості до сучасної гнучкої системи управління ризиками.

Відповідно до статті 56 Угоди про асоціацію Україна поступово впроваджує звід Європейських стандартів (EN) як національні стандарти, зокрема гармонізовані європейські стандарти, добровільне застосування яких вважається таким, що відповідає вимогам законодавства, зазначеного у Додатку ПІ до цієї Угоди.

Одночасно з таким впровадженням Україна скасовує конфліктні національні стандарти, зокрема міждержавні стандарти (ГОСТ), розроблені до 1992 року.

У 2017 році була проведена конференція «Відкриті для змін. Стандарти для майбутнього», на якій була схвалена Декларація, в якій зокрема ще раз було наголошено, що національний орган України із стандартизації та Мінекономрозвитку рекомендують технічним комітетам активізувати роботу у напрямку розроблення національних стандартів на заміну скасованих ГОСТ.

01.01.2019 спливає чотирьохрічний перехідний період, коли ГОСТ до 1992 року мають бути скасовані.

Виникає ситуація, коли серед ГОСТ до 1992 року наявні стандарти:

-                             об'єкти стандартизації яких не відповідають Закону України «Про стандартизацію»

-                           на продукцію, на яку вже поширюються нормативно-правові акти (технічні регламенти)

-що визначають показники норми тощо, які мають бути врегульовані нормативно- правовими актами

-                             об'єкти стандартизації яких втратили актуальність

-                     вимоги та показники яких с застарілими, наявні чинні національні стандарти на той же самий об'єкт стандартизації, що і ГОСТ до 1992 року

Це призводить до порушення положень Закону України «Про стандартизацію», зокрема частини 4 та 5 статті 17:

-щодо скасування конфліктного національного стандарту з дня набрання чинності національного стандарту, який є ідентичним європейському стандарту

-щодо положень національних стандартів, які мають стосуватися експлуатаційних характеристик продукції, а не її конструктивних чи описових характеристик.

Також не повною мірою виконуються вимоги статті 58 Глави 3 «Технічні бар'єри в торгівлі» Угоди про асоціацію у частині зведення до мінімуму вимог стосовно маркування чи етикетування, викладених у національних стандартах.

Між тим спостерігається тенденція звернення заінтересованих сторін до Мінекономрозвитку та НОС, які пропонують продовжити строк дії ГОСТ до 1992 року.

Зважаючи, що ціль скасування ГОСТів до І992 року була визначена Програмою діяльності Уряду та з метою виваженого реагування на звернення заінтересованих сторін з пропозиціями продовжити термін дії ГОСТів до 1992 року, НОС звернувся до Мінекономрозвитку, як до ЦОВВ, що формує і реалізує державну політику у сфері стандартизації і отримав рекомендації щодо зведення до мінімуму таких пропозицій.

У нас є національні особливості, які роблять можливим застосування ГОСТів в подальшому ще якийсь певний термін. Ці особливості можуть бути пов'язані з, наприклад, життєвим циклом певного обладнання, спроектованого, зібраного, встановленого і такого, що обслуговується відповідно цих стандартів.

Звичайно, перехід на нові принципи технічного регулювання, стандарти та процедури оцінки відповідності вимагатиме від виробників відповідних витрат на адаптацію до нових умов, але, зважаючи на досить тривалий перехідний період й на той факт, що Україна вже багато зробила для гармонізації свого законодавства з європейським, такі витрати є очікуваними, а отже, уже мають бути врахованими в бізнес-планах або у планах розвитку підприємств.

Для придбання офіційних  копій нормативних документів та поставлення на облік  технічних умов на продукцію та послуги  звертатись за адресою

м. Херсон, вул. Смольна, 134-А,  кімн. 203,

тел. (0552) 41 04 80; 41 04 81

Поділитися статею:
Напишіть нам