Міністерство економіки України
Державне підприємство «Херсонський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»
ДП «Херсонстандартметрологія»

Метрологія

Що таке засіб вимірювальної техніки (ЗВТ)?

Засіб вимірювальної техніки - технічний засіб, який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики.

Приклади: вимірювальні трансформатори струму та напруги, лічильники електричної енергії, води, газу, тепла та інше, манометри, перетворювачі, хроматографи, вологоміри, люксметри, термометри, барометри, амперметри, вольтметри, калібратори, повірочні установки, автоматизовані системи комерційного обліку електроенергії і т. п.

Визначення відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність".

У тексті може зустрічатися скорочення ЗВТ - засіб вимірювальної техніки.

Що таке повірка засобів вимірювальної техніки?

Повірка засобів вимірювальної техніки - встановлення придатності засобів вимірювальної техніки, на які поширюється державний метрологічний нагляд, до застосування на підставі результатів контролю їх метрологічних характеристик.

Повірці підлягають засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, випускаються з серійного виробництва, ремонту та у продаж, видаються напрокат, на які поширюється державний метрологічний нагляд, а також:

• вихідні і робочі еталони метрологічних центрів та територіальних органів;

• вихідні еталони підприємств і організацій;

• засоби вимірювальної техніки, що застосовуються під час державних випробувань, державної метрологічної атестації та повірки засобів вимірювальної техніки, а також під час калібрування засобів вимірювальної техніки для інших підприємств, організацій та для фізичних осіб.

Види повірки: первинна, періодична, позачергова, інспекційна та експертна.

Засоби вимірювальної техніки визнають придатними до застосування, якщо результати повірки підтверджують їх відповідність метрологічним та технічним вимогам до цих засобів вимірювальної техніки, встановленим у нормативних чи експлуатаційних документах.

Організація та порядок проведення повірки засобів вимірювальної техніки регламентується ДСТУ 2708.


Що таке калібрування засобів вимірювальної техніки?

Калібрування засобів вимірювальної техніки - визначення в певних умовах або контроль метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки.

Калібрування засобів вимірювальної техніки проводиться під час випуска з виробництва, після ремонту та під час експлуатації.

Калібрування під час випуску засобів вимірювальної техніки з виробництва здійснюється з метою контроля метрологічних характеристик.

Калібрування під час експлуатації засобів вимірювальної техніки або після ремонту засобів вимірювальної техніки здійснюється з метою встановлення у визначених умовах або контроля метрологічних характеристик цих засобів (в залежності від виммог користувача засобів вимірювальної техніки).

Калібруванню під час випуску з виробництва підлягають засоби вимірювальної техніки, типи яких занесено до Державного Реєстру засобів вимірювальної техніки, допущених до застосування в Україні та на які не розповсюджується державний метрологічний нагляд.

Основні положення, організація, порядок проведення та оформлення результатів калібрування засобів вимірювальної техніки регламентуються ДСТУ 3989.


Що таке державна метрологічна атестація (метрологічна атестація)?

Державна метрологічна та метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки - дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування.

Засоби вимірювальної техніки, не призначені для серійного виробництва в Україні або для ввезення на територію України партіями, на які поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають державній метрологічній атестації.

Засоби вимірювальної техніки, не призначені для серійного виробництва або для ввезення на територію України партіями, на які не поширюється державний метрологічний нагляд, підлягають метрологічній атестації.

(Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність").

Тобто, державна метрологічна атестація (метрологічна атестація) проводиться для засобів вимірювальної техніки, що не підлягають державним випробуванням. у тому числі для:

• засобів вимірювальної техніки, які не призначені для серійного виробництва;

• експериментальних (дослідних) зразків засобів вимірювальної техніки, виготовлених під час науково-дослідницьких та дослідно-конструкторських робіт, що передають в експлуатацію;

• вбудованих вимірювальних каналів виробів, які за своїм прямим функціональним призначенням не є засобами вимірювальної техніки;

• одиничних зразків засобів вимірювальної техніки, які виготовляють серійно та використовують в умовах чи режимах експлуатації, відмінних від наведених в документації на ці засоби вимірювальної техніки або для яких необхідно встановити індивідуальні метрологічні характеристики;

• засобів вимірювальної техніки, які не призначені для ввезення в Україну партіями.

Організація та порядок проведення державної метрологічної та метрологічної атестації регламентується ДСТУ 3215.

Що таке атестація випробувального обладнання?

Атестації підлягає випробувальне обладнання, що відтворює нормовані зовнішні впливаючі фактори та (або) навантаження.

Атестація випробувального обладнання проводиться з метою визначення нормованих точносних характеристик обладнання, їх відповідності вимогам нормативно-технічної документації та встановлення придатності обладнання до використання.

Атестації підлягають:

• дослідні зразки;

• обладнання, що виготовляється серійно та модернізується;

• обладнання, що виготовляється у одиничних екземплярах;

• імпортне обладнання.

До експлуатації допускається випробувальне обладнання, що визнане за результатами атестації придатним до використання.

Випробувальне обладнання підлягає первинній, періодичній та, у разі необхідності, позачерговій атестації.

Основні положення та порядок атестації випробувального обладнання регламентуються ГОСТ 24555.


Яке визначення методики виконання вимірювань?

Методика виконання вимірювань - сукупність процедур і правил, виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань з гарантованою точністю.
Атестація методики виконання вимірювань - процедура встановлення відповідності методики метрологічним вимогам, що ставляться до неї.
(Відповідно до Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність").
Основна мета атестації методики виконання вимірювань - підтвердження можливості вимірювань за даною методикою виконання вимірювань із похибкою вимірювань, що не перевищує вказану у документі, що регламентує методику виконання вимірювань.

Основні положення щодо методик виконання вимірювань регламентує ГОСТ 8.010.

Напишіть нам